Notícies Balears.

Notícies Balears.

Agricultura fa un nou pagament d'ajudes de la PAC 2023 de més de 4,2 milions d'euros.

Agricultura fa un nou pagament d'ajudes de la PAC 2023 de més de 4,2 milions d'euros.

L a Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha realitzat un nou pagament de les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) 2023 de més de 4,2 milions d'euros.

En concret, el Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba), ha començat a abonar els primers pagaments de saldo dels eco-regímens amb un import de 2,8 milions d'euros distribuïts en 2.831 expedients.

També s'ha realitzat un pagament de saldo de les línies d'ajudes associades i complementàries per un import de 1,4 milions d'euros, segons ha informat la Conselleria en una nota de premsa.

En aquest sentit, el conseller del ram, Joan Simonet, ha destacat que la novetat és que s'han començat a pagar els eco-regímens. "Fins ara no havíem pogut pagar perquè el Ministeri no ens havia carregat les dades", ha explicat, remarcant que ara s'està agafant "un bon ritme de pagament" per poder transferir aquests fons nous al sector.

Detallant els expedients resolts dels eco-regímens, 1.003 corresponen als de pasturatge extensiu, amb un import de 817.000 euros; set expedients són dels eco-regímens Sega i biodiversitat a les superfícies de pastures, amb un import de 544 euros; un de l'eco-regímens de biodiversitat a les superfícies de pastures, amb 736 euros; 18 expedients resolts dels eco-regímens de sembra directa en terres de conreu, que sumen 47.000 euros, i 1.802 expedients de rotació de cultius amb espècies millorants, que sumen 1,9 milions d'euros.

Amb el nou pagament de saldo d'altres ajudes de la PAC, juntament amb els avanços pagats al mes de novembre, el Fogaiba haurà abonat 25,6 milions d'euros de la PAC 2023.

Quant als beneficiaris, que són 2.609, la majoria (2.211) són de Mallorca, que rebran un total de 3,5 milions d'euros; 183 beneficiaris de Menorca, als quals s'ha abonat en conjunt 491.000 euros; 166 beneficiaris d'Eivissa, amb expedients per un valor de 92.000 euros; 31 beneficiaris de Formentera, amb 13.500 euros i 18 beneficiaris de la Península, per un import de 57.600 euros.

Quant a l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat, s'han pagat 675.700 euros corresponents a 229 expedients, i de l'ajuda redistributiva complementària a la renda per a la sostenibilitat s'han abonat un total de 104.900 euros de 280 expedients.

Pel que fa a l'ajuda complementària a la renda per a joves agricultors i agricultores s'han resolt 24 expedients per un valor total de 53.200 euros; de l'ajuda associada a la producció sostenible de proteïnes d'origen vegetal, 102.400 euros d'un total de 196 expedients, i de l'ajuda associada als productors de fruits secs en zones de risc, 618 expedients amb un valor de 303.300 euros.

A més, per l'ajuda associada a l'olivar s'ha fet un pagament de 95.200 euros corresponents a 148 expedients; en l'associada a ramaders extensius de vaca de carn s'han resolt 16 expedients per valor de 33.700 euros, i per la de ramaders extensius i semiextensius de oví i cabró de carn, s'han resolt 32 expedients per un import total de 27.600 euros.

Finalment, l'ajuda associada als ramaders d'extensius i semiextensius de oví i cabró sense pastures a la seva disposició o que aprofita les pastures de la resta dels conreus hortofrutícules o els barbechos de cereal ha comptat amb 900 euros amb set expedients.

Cal recordar que les sol·licituds d'ajudes de la PAC 2023 es van presentar entre l'1 de març i el 15 de juny del 2023 i el seu pagament va començar el 16 d'octubre fins el 30 de novembre com a avanç i l'1 de desembre fins el 30 de juny el pagament del saldo.