• divendres 3 de febrer del 2023

Aprovada inicialment la revisió del Pla Hidrològic de les Balears per fomentar la reutilització de l'aigua

img

El cànon de sanejament aportarà 8,4 milions al manteniment de les depuradores de Calvià, Alcúdia i Sant Llorenç

PALMA, 22 Ago.

El Consell de Govern ha aprovat, amb caràcter inicial, la revisió del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrològica de les Illes, corresponent al tercer cicle (2022-2027), que aposta per fomentar la reutilització del aigua i fixa nous objectius de fuites i dotació màxima.

A la roda de premsa posterior al Consell de Govern, el portaveu de l'Executiu autonòmic, Iago Negueruela, ha indicat que el document es remetrà ara al Consell Nacional del Aigua perquè li doni el vistiplau i, posteriorment, ho remeti al Consell de Ministres per a la seva aprovació definitiva.

El nou Pla Hidrològic ha seguit la tramitació prevista al Reglament de planificació hidrològica. Així, a l'octubre del 2019 es va publicar l'anunci de l'obertura del període de consulta i d'informació pública dels documents inicials. Un cop incorporades les aportacions acceptades, el març del 2020 es va obrir el període de consulta i d'informació pública de l'esquema provisional de temes importants en matèria de gestió de l'aigua.

Posteriorment, el juliol del 2021, es va iniciar la consulta pública i el període de participació i consulta de les administracions públiques afectades, així com de les persones interessades en la proposta de projecte del Pla Hidrològic i de lestudi ambiental estratègic.

En cadascun d'aquests tràmits es va atorgar un període de sis mesos per presentar al·legacions i propostes. Durant els mesos d'informació pública s'han impartit diversos tallers participatius i s'han convocat juntes insulars d'aigua.

Aquest nou cicle de planificació aposta per la reutilització com a prioritat principal i fixa objectius a totes les administracions per millorar l'eficiència en la gestió del cicle integral de l'aigua.

Així, segons ha exemplificat la Conselleria de Medi Ambient i Territori, l'objectiu de fugues el 2027 se situa en el 17% i la dotació màxima és de 250 litres per persona per dia.

Els futurs creixements urbanístics estaran vinculats al compliment d'aquests dos darrers objectius. En aquest sentit, els informes de suficiència hídrica, obligatoris per poder tramitar instruments de planificació urbanística, només podran ser favorables en cas que el municipi que ho sol·liciti compleixi el percentatge de fuites i la dotació màxima.

En cas de no complir, només es podrà seguir amb la tramitació si el municipi ja té aprovat un Pla de Gestió Sostenible de l‟Aigua on es prevegi l‟assoliment, com a mínim, d‟aquests dos objectius, en un període màxim de sis anys. p>

També en matèria de Medi Ambient, el Consell de Govern ha aprovat atorgar a la Conselleria l'autorització prèvia per exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa corresponent a tres expedients d'indemnització, per un import total de 8.407 .245 euros, pels costos de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals dels municipis de Calvià, Alcúdia i Sant Llorenç des Cardassar.

En detall, Calv ià rebrà 5.738.541,02 euros pels costos de conservació, manteniment i explotació de les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) que gestiona durant l'exercici 2023.

Per part seva, l'Empresa Municipal de Serveis Alcúdia (EMSA) S.A., que gestiona el sistema de sanejament i depuració al municipi, rebrà 1.637.151,60 euros pel mateix concepte.

Finalment, l'entitat Bellver, S.A., que gestiona el sistema de sanejament i depuració a Sant Llorenç des Cardassar, rebrà 1.031.552,47 euros.

Segons la Llei de Bases de Règim Local, els ajuntaments són l'administració competent en matèria de conducció i tractament d'aigües residuals. Les entitats locals tenen l'opció de cedir la gestió d'aquestes infraestructures a l'Agència Balear de l'aigua mitjançant conveni de col·laboració.

XOX

Notícies més vistes Avui