• dimarts 21 de març del 2023

Assumptes Socials incorpora l'habitatge col·laboratiu a persones en situació de dependència

img

PALMA, 17 Jun.

La Conselleria d'Afers Socials i Esports ultima una modificació del Decret que regula l'autorització de serveis socials adreçats a la atenció a persones grans i persones en situació de discapacitat per introduir l'habitatge col·laboratiu com una nova modalitat de servei residencial per a persones en situació de dependència.

Segons ha explicat aquest divendres la Conselleria en una nota de premsa, amb aquesta modificació, Assumptes Socials dóna resposta a una demanda sorgida de col·lectius de gent gran i s'alinea amb models ja experimentats a diferents països d'Europa, el cohousing sènior, pel qual un grup de persones grans s'agrupen per conviure, afrontar conjuntament els reptes de l'envelliment i cobrir les seves necessitats des de l'autogestió.

La consellera Fina Santiago va anunciar aquest dijous aquesta modificació n del decret a la jornada sobre habitatge col·laboratiu organitzat per l'associació Plegats. A més de la modificació per incloure aquesta nova tipologia de servei residencial, es fixen les ràtios de professionals que han d'atendre els usuaris (sobre una previsió de 24 hores de servei, 365 dies a l'any), l'import dels ajuts econòmics que poden rebre els usuaris d'aquest servei i la compatibilitat del servei amb altres serveis d'atenció a la dependència.

L'habitatge col·laboratiu es defineix com a "el conjunt de dotacions residencials que integren espais d'ús privatiu i zones comunitàries amb el propòsit de desenvolupar la vida en comú i gestionada per una entitat sense ànims de lucre amb l'objecte de procurar per a les persones que l'habiten la promoció de la seva autonomia i atenció davant de situacions de dependència".

A quant a les ràtios, s'iguala amb les necessitats de personal fixat per un habitatge supervisat, facilitant que algunes de les tasques puguin ser assumides per les persones que l'habiten i no siguin dependents. En cas contrari, s'haurà de cobrir amb personal contractat.

Les persones en situació de dependència que habiten en aquest servei podran accedir a una prestació econòmica que hi estigui vinculada. Aquest servei alternatiu al model clàssic de residència és compatible amb altres serveis previstos a la Llei de la Dependència, com el servei de teleassistència i el servei de prevenció i promoció de l'autonomia personal.

Notícies més vistes Avui