Baleares redueix el seu deute viu en 300 milions d'euros al tancament del 2023.

Baleares redueix el seu deute viu en 300 milions d'euros al tancament del 2023.

PALMA, 19 de gener.

Balears ha reduït el seu deute viu en pràcticament 300 milions d'euros --295 milions-- al tancament del 2023, amb un import total de 8.578 milions d'euros i passant del 25% sobre el Producte Interior Brut el 2022 al 22% sobre el PIB, segons les previsions, del 2023.

Ho ha explicat el portaveu del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern, i ho ha fet celebrant la bona dada fins i tot després d'haver eliminat l'Impost de Successions i Donacions (ISD) i haver aplicat reduccions en l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP).

Costa ha explicat que un dels "secrets" per aquest escenari de situació financera bona és que hi hagi activitat econòmica. "Si hi ha més activitat econòmica, hi ha més ingressos tributaris i si hi ha més ingressos tributaris es pot minvar la pressió fiscal als ciutadans. Sense càrrega, s'ingressa més i es pot fer més despesa i sanejar els comptes públics, és a dir, minvar el deute. No hi ha secret més enllà de l'increment de l'activitat econòmica", ha indicat.

Relacionat amb això, Costa ha informat de l'autorització per part del Consell de Govern per a la concertació d'una o més operacions de crèdit a llarg termini per un import de fins a 992 milions d'euros.

D'una banda, ha explicat, es faran en concepte de finançament de part de les amortitzacions ordinàries de capital de la cartera de deute dels ens que componen el sector públic de la Comunitat Autònoma, d'acord amb la normativa reguladora de l'estabilitat pressupostària i del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC) de l'any, per un import de fins a 953 milions d'euros.

D'altra banda, s'inclou la possible finançament de l'objectiu de dèficit de l'exercici en un 0,1% del PIB regional, per un import de 38,7 milions d'euros segons l'última xifra comunicada pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, d'acord amb els objectius d'estabilitat pressupostària aprovats pel Consell de Ministres el 12 de desembre del 2023 amb el retorn a les regles fiscals per al període 2024-2026.

Aquest endeutament es finançarà mitjançant fons de finançament de les comunitats autònomes articulats per l'Estat.

El portaveu ha explicat que la reducció del deute també és possible a la disminució de la necessitat de concertació de deute de la CAIB que en exercicis anteriors superava els 1.000 milions d'euros, el que repercuteix a comptar amb major liquiditat en la caixa autonòmica i poder endeutar-se per menys importants.

.

Categoría

Illes Balears