• divendres 31 de març del 2023

Balears demana que el nou Pacte d'Estat contra la Violència Masclista sigui estable en el temps i no tingui caducitat

img

El Pacte s'ha prorrogat mentre es treballa en un nou acord

PALMA, 22 Jul. < /p>

La Conferència Sectorial d'Igualtat ha aprovat la pròrroga dels acords pressupostaris i administratius del Pacte d'Estat contra la Violència Masclista, la vigència dels quals caduca aquest any, mentre les Corts Generals acorden i tramiten els termes del nou pacte, sobre el que les Balears ha demanat que sigui estable en el temps i no tingui caducitat.

Segons ha explicat el Govern aquest divendres en nota de premsa, amb la pròrroga es garanteix que les comunitats autònomes podran disposar del pressupost que els atorga aquest pacte per a les polítiques d'igualtat i contra la violència masclista amb vista als comptes públics per al 2023, actualment en elaboració.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha assistit a representació del Govern a la Conferència d'aquest divendres, presidida per la ministra Irene Montero, que ha tingut lloc a la seu de la Presidència del Govern de Canàries, a Santa Cruz de Tenerife.

Garrido, que ha estat nomenada vicepresidenta de la Conferència Sectorial per a aquest segon semestre de l'any, ha destacat la importància d'aquesta pròrroga, "perquè permetrà assegurar el compliment dels compromisos inclosos al pacte i garantir el finançament d'iniciatives tan importants com el SOIB Dona, per garantir un any de treball a les dones víctimes i que puguin tenir independència econòmica dels seus agressors, o el servei d'atenció i acompanyament 24 hores de l'Institut Balear de la Dona”.

En aquest sentit, la consellera ha demanat que els criteris de repartiment dels fons del Pacte d'Estat es mantinguin fins que hi hagi un nou acord.

Tot i que l'acord adoptat insta les Corts Generals a la modificació i renovació del Pacte, Garrido ha subratllat la importància "del diàleg i el treball conjunt" perquè les comunitats també formin part d'aquesta renovació.

Un altre dels aspectes fonamentals acordats per la Conferència Sectorial, a criteri de la consellera, és la inclusió de noves formes de violència masclista previstes al Conveni d'Istanbul o al Conveni de Varsòvia, com és el cas de la violència sexual, la violència vicària i el tràfic de dones amb finalitat d'explotació sexual, perquè es puguin combatre també amb els recursos del Pacte d'estat.

En concret, els objectius acordats són la permanència del Pacte d'Estat contra la violència de gènere, així com garantir un sistema de finançament estable, pluriennal i amb fons suficients.

També es planteja un sistema de cogovernança, el reforç de la prevenció i la detecció precoç, millorar i complementar el mapa de recursos d'atenció integral i adaptar-lo al Conveni d'Istanbul i al Co nveni de Varsòvia, o millorar la resposta en virtut de les noves manifestacions i àmbits de la violència masclista, com la violència vicària, les violències digitals o la violència econòmica.

Establir un sistema de rendició de comptes i avaluació , reforçar la resposta de les institucions davant d'altres formes de violència contra les dones i gestionar de manera eficaç les situacions en què es produeixi un augment de feminicidis són els altres eixos que guien el nou Pacte.

Notícies més vistes Avui