Notícies Balears.

Notícies Balears.

Balears guanya 7.766 afiliats estrangers a la Seguretat Social a juny i assola els 142.967.

Balears guanya 7.766 afiliats estrangers a la Seguretat Social a juny i assola els 142.967.

MADRID/PALMA, 18 Jul.

La Seguretat Social va guanyar 7.766 afiliats estrangers al juny a les Balears, el que suposa un 5,74% més respecte al mes anterior, segons les dades aportades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Atenent a aquestes xifres, les Illes van tancar el sisè mes amb un total de 142.967 treballadors estrangers inscrits en el sistema. En termes interanuals, suposa un creixement del 12,13%, amb una variació de 15.471 afiliats més en termes absoluts.

D'altra banda, del total de cotitzants estrangers a les Balears en finalitzar juny, 79.639 van ser homes i 63.328, dones.

Dintre del Règim General, els sectors que més cotitzants estrangers van guanyar al juny, en valors relatius, van ser l'hostaleria (+44,28%) i la construcció (+12,86%).

Així mateix, del total d'estrangers afiliats en finalitzar el sisè mes de l'any a les Illes, 60.478 procedien de països de la UE i 82.490, de tercers països. Els grups d'ocupats estrangers més nombrosos són els treballadors procedents d'Itàlia (19.366), Marroc (13.501) i Alemanya (11.753).

A nivell nacional, es va guanyar una mitjana de 17.612 afiliats estrangers al juny, la qual cosa va fer que el sisè mes de l'any es tancés amb 2.698.604 treballadors immigrants inscrits en el sistema.

Amb l'avanç de juny, l'afiliació d'estrangers encadena cinc mesos consecutius d'alces després de guanyar a febrer, març, abril i maig 30.684, 59.645, 80.795 i 74.310, cotitzants en valors mitjans, respectivament.

Del total d'estrangers cotitzants en finalitzar juny, el 55,6% eren homes i el 44,4%, dones, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Un cop descomptada l'estacionalitat i l'efecte calendari, la Seguretat Social va registrar 2.607.613 afiliats estrangers al juny, que suposen 12.830 afiliats més que un mes abans.

En termes desestacionalitzats, l'ocupació d'estrangers a la Seguretat Social va pujar al juny en 12.830 cotitzants, fins a un total de 2.607.613 ocupats.

Des de febrer de 2020, abans de l'impacte de la pandèmia, el sistema ha comptabilitzat un augment de més de 418.000 treballadors d'altres països.

En conjunt, els treballadors estrangers representaven a tancament de juny el 12,6% del total de persones que estaven afiliades a la Seguretat Social en valors desestacionalitzats.

Del total d'estrangers afiliats en finalitzar el sisè mes de l'any, 895.142 procedien de països de la UE (33,2%) i 1.803.462, de tercers països (66,8%). Els grups d'ocupats estrangers més nombrosos són els treballadors procedents de Romania (349.913), Marroc (328.359), Itàlia (180.558), Colòmbia (162.298) i Veneçuela (141.536).

A més, el sistema compta amb 65.724 afiliats procedents d'Ucraïna, 18.465 més que al gener de 2022 (+39,1%), abans de l'inici de la guerra empresa al país per Rússia.

La majoria dels treballadors procedents d'Ucraïna que treballen a Espanya, prop del 87,2%, són assalariats i el 12% són treballadors autònoms.

En l'últim any, l'afiliació mitjana de treballadors estrangers s'ha incrementat en 235.714 ocupats, el que en termes relatius implica un repunt del 9,6%.

Per règims, la majoria dels estrangers s'encadenen en el Règim General, que va tancar juny amb 2.268.138 afiliats estrangers, l'84% del total.

Per la seva banda, el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) va finalitzar juny amb 424.661 cotitzants estrangers. D'ells, el 14,8% són de nacionalitat xinesa, seguits de romanesos (11%) i italians (9%).

Dins del Règim General, els sectors que més cotitzants estrangers van guanyar al juny, en valors relatius, van ser l'hostaleria (+4,9%) i les activitats administratives i activitats de subministrament d'aigua (+3,7%).

El Sistema Especial Agrari (que s'encadena en el Règim General) va perdre un 9,38% d'estrangers respecte al mes anterior, mentre que el del Llar va registrar gairebé un 0,12% menys de cotitzants estrangers que al maig.

Per comunitats autònomes, l'afiliació mitjana d'estrangers va pujar al juny en 15 d'elles i va baixar a Andalusia (-25.678 cotitzants) i La Rioja (-851). Els majors repunts mensuals, en termes absoluts, es van donar a Catalunya (+14.271 cotitzants), Balears (+7.766) i Madrid (+6.423).