• dimecres 5 d'octubre del 2022

Balears, la Comunitat amb més mobilitat geogràfica de treballadors

img

PALMA, 23 Set.

Un 32,5% dels treballadors de Balears ha canviat de municipi de residència durant els últims cinc anys, cosa que situa l'arxipèlag com la Comunitat amb més geogràfica de tot l'Estat, seguit de les Canàries i la Comunitat de Madrid.

Així es desprèn de l'Estadística de Mobilitat Laboral i Geogràfica del 2022 publicada aquest divendres per l'Institut Nacional de Estadística (INE).

A l'extrem contrari, les regions que tenen menor mobilitat dels aturats són Extremadura (el 91,8% dels seus aturats no ha canviat de municipi de residència durant els últims cinc anys) , Andalusia (86,0%) i La Rioja (81,9%). A les Balears el percentatge de treballadors que porten més de cinc anys al mateix municipi és del 67,5%.

Només el darrer any, un 3,4% dels ocupats de les Balears van canviar el seu municipi de residència, percentatge que només supera Madrid (3,6%).

En detall, Estadística comptabilitza 41.200 treballadors a Balears que porten residint al seu municipi actual entre tres i cinc anys; 45.200 entre un i tres anys; i al voltant de 18.200 menys d'un any.

Entre els que es van canviar de municipi a l'últim any, la majoria (prop de 10.000) ho van fer sense sortir de les Balears; uns 5.300 procedien d'una altra comunitat autònoma; i 3.000, d'un altre país.

D'altra banda, 5.100 aturats van canviar el seu municipi de residència a les Balears l'últim any; 13.200 entre un i tres anys; 19.700 entre tres i cinc anys; i 79.100 porten residint a Balears cinc o més anys. Entre els que van canviar de residència a l'últim any, la majoria (3.500) venien d'un altre país, un miler d'una altra comunitat autònoma i uns 600 es van mudar dins de l'arxipèlag.

Al conjunt d'Espanya, només el 2,4% dels ocupats i el 4% dels aturats ha canviat el seu lloc de residència el darrer any. L'INE explica que la mobilitat dels ocupats va presentar una tendència ascendent fins a l'any 2020, i que hi ha hagut una disminució des d'aquest any.

XOX