• dijous 30 de març del 2023

Balears rebrà 2,7 milions d'euros per digitalitzar les empreses de transport de viatgers i mercaderies

img

PALMA, 6 Jul.

Balears rebrà 2,7 milions d'euros per digitalitzar les empreses de transport de viatgers i mercaderies, la convocatòria d'ajudes de les quals ha estat aprovada aquest dimecres pel Consell Nacional de Transports, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation de la Unió Europea.

A la reunió han assistit, per part de les Illes, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el director general de Mobilitat i Transport Terrestre, Jaume Mateu.

En una nota de premsa, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha explicat que actualment s'estan finalitzant els treballs relatius al reial decret que materialitzarà la concessió directa de les ajudes relatives a la digitalització de les empreses privades de transport esmentades, dotada amb 110 milions d'euros.

A aquest decret es reflectirà el criteri de repartiment comunicat a la Conferència Sectorial d'aquest dijous, que per a les Illes és de 2,7 milions d'euros.

Aquests ajuts corresponen a la línia d'acció 15, dins de la política palanca II 'Infraestructures i ecosistemes resilients', de la qual el component 6 s'anomena 'Mobilitat Sostenible, segura i connectada', i en particular a les ajudes destinades a la digitalització de les empreses privades de transport de viatgers i mercaderies .

Els destinataris d'aquestes ajudes seran les pimes i els autònoms quan compleixin alguna de les condicions establertes. Entre aquestes figuren que siguin titulars d'alguna de les autoritzacions exposades i que estiguin en vigor a la data de sol·licitud dels ajuts.

D'aquesta manera, es pot tractar d'una autorització de transport públic de mercaderies que habiliti el transport amb vehicles o conjunt de vehicles de més de 3,5 tones de massa màxima, identificada amb la clau MDPE, o una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE.

Una altra de les autoritzacions és lautorització de transport públic de mercaderies que habiliti per transportar amb vehicles de fins a 3,5 tones de massa màxima, identificada amb la clau MDLE, i lautorització doperador de transport que habiliti per intermediar en la contractació de transports públics de mercaderies, identificada amb la clau OT.

Quant a la resta de condicions, també es troba que els sol·licitants prestin servei públic de transport urbà amb autobús, qu i estiguin exempts de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions anteriors, i que intervinguin en el procés de transport de mercaderies com a carregador/descarregador o expedidor/receptor.

Les actuacions subvencionables formaran part de diverses categories, vuit a total: categoria de gestió de documents de control electrònics; tacògrafs intel·ligents de segona generació; integració de documents de control electrònics als sistemes de gestió; implantació de sistemes TMS/ERP; actualització de sistemes SAE; ajuts als serveis de transport de viatgers; i implantació d'aplicacions per a reclamacions per mitjans electrònics.

Notícies més vistes Avui