• dijous 2 de febrer del 2023

Balears rebrà 5,4 milions d'euros per a digitalització del cicle de l'aigua i prevenció d'inundacions

img

PALMA, 24 juny.

Balears rebrà 3,9 milions d'euros per a la primera fase del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) de digitalització del cicle de l'aigua, segons s'ha acordat a la conferència sectorial de Medi Ambient, celebrada aquesta setmana.

A la mateixa reunió, segons ha explicat en una nota de premsa la Conselleria de Medi Ambient i Territori, es va acordar que l?arxipèlag rebrà 1,5 milions d?euros del Pla d?actuacions de protecció i adaptació al risc d?inundació i integració ambiental a nuclis urbans.

Ambdues partides formen part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per fons NextGenerationEU.

En el primer cas, els 3,9 milions d'euros aniran destinats a actuacions que permetin complir, essencialment, dos objectius. D'una banda, fomentar la digitalització de les administracions hidràuliques de les comunitats autònomes i, de l'altra, la de les entitats locals, especialment els municipis amb menys de 20.000 habitants.

Les actuacions, han afegit, han de anar encaminades a la millora del coneixement en matèria de gestió del domini públic hidràulic a través de les millores en la digitalització tant de la gestió com de les dades disponibles.

També, a la millora de la informació hidrològica i control dels usos de laigua a través de les millores tecnològiques a les xarxes disponibles tant hidrològiques de qualitat de les aigües, així com al suport a la digitalització de les infraestructures hidràuliques existents de titularitat pública i la seva gestió.

Es poden finançar igualment la millora de la digitalització interna de les administracions o organismes que tinguin competències en la gestió de l'aigua, i el suport a les entitats locals que permeti una millora de la dig italització dels sistemes de gestió del cicle de l'aigua urbana.

En tots els casos, les administracions hauran de garantir que tota la informació hidrològica generada estarà a disposició dels organismes públics i de la ciutadania.

>

En relació a la segona partida, 'Seguiment i restauració d'ecosistemes fluvials, recuperació d'aqüífers i mitigació del risc d'inundació', inversió 2 del Component 5 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Preservació del litoral i recursos hídrics -, les Illes tindran 1,5 milions d'euros per a actuacions que tinguin com a objectiu la protecció davant de les inundacions o la recuperació ambiental de cabals de domini públic hidràulic.

Així, aquestes actuacions es podran realitzar directament a través de les comunitats autònomes o organismes que depenguin o bé a través de convocatòries en concurrència competitiva.

Podran estar relacionades amb obres de recuperació ambiental i millora de l'estat de cabals i riberes que contribueixin a reduir el risc d'inundació, especialment als entorns urbans; recuperació hidrològica forestal i estabilització de lleres i zones associades amb impactes en el règim hidrològic del domini públic hidràulic.

També es poden finançar actuacions sobre implantació de mecanismes de protecció civil recollits als Plans de gestió de risc d'inundació i plans autonòmics de protecció civil, com ara foment de l'autoprotecció, adaptació al risc d'inundació o sistemes d'avisos i alertes.

La finalitat de les ajudes és donar suport a projectes integrats a plans o estratègies a llarg termini que busquen solucions basades en la naturalesa que permetin, entre d'altres, la renaturalització fluvial, un increment de la biodiversitat o la recuperació d'hàbitats, així com la generació d'infraestructura verda per a la reducció efectiva del risc d'inundació.

< p> Els projectes que es presentin a qualsevol de les línies d'ajuts s'hauran d'haver iniciat després de l'1 de febrer del 2020 i hauran d'aquesta r finalitzats, com a màxim, l'1 de juny del 2026.

Segons han recordat, a l'abril, a través de la Direcció General de Recursos Hídrics, ja es van convocar ajudes per un valor de 2,6 milions de euros perquè els municipis de menys de 20.000 poguessin millorar les xarxes d'abastament.

Aquesta partida es va finançar a través dels fons NextGenerationEU de la Unió Europea. En total, una quarantena de municipis que podien optar a les ajudes han presentat projectes.

Notícies més vistes Avui