• dimarts 21 de març del 2023

Balears té la segona taxa més alta de dones víctimes de violència de gènere

img


PALMA, 13 Oct.

Balears és la Comunitat amb la segona taxa més alta de dones víctimes de violència de gènere gènere, 27,6 per cada 10.000 dones, només per darrere de Múrcia, segons dades publicades aquest dijous pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), corresponents al segon trimestre de 2022.

A les Balears es van presentar d'abril a juny 1.752 denúncies per violència de gènere, un 11% més que en el mateix període del 2021, per part de 1.631 dones, un 8% més. La majoria de víctimes són espanyoles (920, un 3,3% més), davant de 711 estrangeres (un 14,9% més).

En 292 casos, la víctima es va acollir a la dispensa de la obligació de declarar com a testimoni, una taxa de 17,9 per cada 100 dones víctimes. La xifra de dones que renunciar a declarar va pujar un 92% respecte al 2021.

A més, es van incoar 359 ordres de protecció --com a ordres d'allunyament o la suspensió de la tinença d'armes, entre altres mesures- -, de les quals se'n van acceptar 297 (un 65% més) i se'n van denegar 63 (un 5% més). Això suposa una taxa de 22 ordres de protecció dictades per cada 100 dones.

Durant el segon semestre del 2022 es van dictar 235 sentències condemnatòries, vuit absolutòries, 23 sobreseïments lliures i 705 provisionals en procediments per violència de gènere. Van ser enjudiciades 243 persones, un 2% menys, amb un percentatge de condemnes del 96,7%. Entre els condemnats hi ha 139 espanyols i 96 estrangers.

D'aquestes sentències, 160 van ser per conformitat entre l'acusat i la resta de parts, un 29% més. Aquests acords impliquen que l?acusat reconegui el delicte a canvi d?evitar la celebració del judici i obtenir una rebaixa de les peticions de pena inicials.

En total els Jutjats de Balears van ingressar 1.759 assumptes penals relacionats per violència de gènere , un 41% més que el 2021. D'ells, 630 eren diligències urgents (+13,5%) i 69 van ser delictes lleus (+6,2%).

Els Jutjats de Menors van dictar vuit sentències per delictes de violència de gènere, totes amb imposició de mesures i amb conformitat. En set d'aquests casos el menor era estranger.

Notícies més vistes Avui