Bauzà demana al Govern ampliar el termini dels Fons Europeus i convocar la Taula Sectorial del Turisme.

Bauzà demana al Govern ampliar el termini dels Fons Europeus i convocar la Taula Sectorial del Turisme.

PALMA, 30 Nov.

El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha dirigit tres cartes als ministres d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría; i Cultura, Ernest Urtasun; per sol·licitar-los l'ampliació de termini per justificar els fons europeus fins al 2026 i la convocatòria de la Taula Sectorial del Turisme, entre altres qüestions.

En la seva missiva, el conseller ha recalcat la "necessitat" de convocar aquesta Taula, la qual, a la seva opinió, "pot ser molt fructífera en quant a la dinamització, la millora i la promoció d'accions d'influència en favor del turisme", segons ha explicat la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports en un comunicat.

Un dels temes susceptibles de tractar en aquest fòrum és com s'aplicarà el nou Reglament de registre d'alquilers de curta durada aprovat per la Unió Europea i la seva inclusió en la normativa estatal i autonòmica.

A més, un altre dels aspectes mencionats al Ministeri gestionat per Hereu ha estat la reclamació que els fons europeus destinats a territoris extrapeninsulars puguin ampliar el seu termini de justificació fins a finals del 2026, per tal de dur a terme el màxim de projectes amb els fons disponibles.

"Un dels objectius fonamentals que es comparteix amb l'administració de l'Estat és l'aposta per la regeneració de les zones madures, ja que és essencial aconseguir una estreta coordinació entre ambdues administracions que permeti dur a terme aquesta important tasca i, en aquest sentit, és important elaborar un pla especial de cofinançament destinat a zones turístiques madures", ha continuat.

Quant a l'àrea de Cultura, el conseller ha expressat al ministre la voluntat de treballar "en pro d'una millora dels centres culturals de les Illes Balears de titularitat estatal però gestionats per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports". A més, Bauzà també ha mostrat la seva predisposició a comptar amb "una col·laboració fructífera" en quant a noves ajudes i convocatòries de subvenció d'àmbit estatal i europeu.

Així mateix, ha expressat el seu desig que es tingui en compte el factor insular a l'hora de repartir els fons de les diferents convocatòries d'ajudes. "Sens dubte, convindrà amb mi que és molt més difícil produir en aquesta terra que en la resta d'Espanya", ha apuntat.

Finalment, com a responsable de l'àrea d'esports del Govern, Bauzà ha reclamat al Ministeri el finançament del 100% del cost del trasllat a la Península dels esportistes i clubs de les illes perquè "puguin competir en igualtat de condicions amb els clubs de la Península, que no tenen el cost del trasllat en avió o vaixell".

A més, ha sol·licitat que s'incrementi fins al 100% la bonificació de residents als esportistes de les illes pels trasllats entre les illes amb motiu de les competicions oficials federades.

Tags

Categoría

Illes Balears