Notícies Balears.

Notícies Balears.

Constituïdes les 14 comissions del Parlament, de les vuit legislatives, cinc les presidirà el PP, dues Vox i una el PSIB.

Constituïdes les 14 comissions del Parlament, de les vuit legislatives, cinc les presidirà el PP, dues Vox i una el PSIB.

PALMA, 11 Jul.

El Parlament ha donat per constituïdes aquest dimarts les 14 comissions permanents corresponents a la XI legislatura, entre les quals es troben les vuit comissions legislatives que presidiran PP --cinc--, Vox --dos-- i PSIB --una--.

Aquest procediment s'ha celebrat després de la sessió d'obertura de la legislatura i les comissions permanents legislatives s'han dividit en la Comissió d'Afers Institucionals i Generals, la Comissió d'Hisenda i Pressupostos, la de Medi Ambient i Ordenació del Territori, la de Turisme, Economia, Afers Socials, Igualtat i Drets Humans, la de Cultura, Educació i Esports i la de Salut.

En un comunicat, el Parlament ha explicat que els seus 13 membres s'han distribuït en funció de "la proporció a la importància numèrica dels grups parlamentaris", per la qual cosa sis corresponen al grup parlamentari del PP, quatre al del PSIB-PSOE, i una als grups de Vox, MÉS per Mallorca i Grup Mixt.

Durant el matí s'han triat les Taules de cadascuna de les comissions, tal com marca l'article 43 del Reglament, per votació o per assentiment.

En els casos en què s'ha realitzat la votació, el president i el vicepresident s'han triat de forma simultània. Cada diputat ha anunciat el nom d'un candidat i han resultat triades president i vicepresident, per aquest ordre, les persones que han obtingut major nombre de vots. Posteriorment, s'ha triat el secretari de la mateixa forma.

D'aquesta manera, la presidència de la Comissió d'Afers Institucionals i Generals --escollida per assentiment-- ha recaigut en la 'popular' Margalida Pocoví, el vicepresident és Quim Torres (PSIB) i la secretària, Sandra Palau (PP).

La Comissió d'Hisenda i Pressupostos --per assentiment-- estarà presidida per Patricia Gómez (PSIB), el vicepresident és Mauricio Rovira (PP) i el secretari, Sebastià Mesquida (PP).

El responsable de presidir la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori --votació pública per crida-- serà Mauricio Rovira (PP), el vicepresident Omar Lamín (PSIB) i el secretari Francisco Cardona (Vox).

La Comissió de Turisme --per assentiment-- la dirigirà Jordi López (PP), el vicepresident és Damià Borràs (PSIB) i la secretària, Marta Pereira (PP).

La Comissió d'Economia --votació pública per crida-- serà presidida pel diputat de Vox Sergio Rodríguez, amb la vicepresidenta Pilar Carbonero (PSIB) i de secretari Sebastià Sagreras (PP).

La Comissió d'Afers Socials, Igualtat i Drets Humans --votació pública per crida-- tindrà com a presidenta Maria Teresa Torrent (PP), vicepresident a Marco Antonio Guerrero (PSIB) i de secretari a Agustín Buades (Vox).

En la Comissió de Cultura, Educació i Esports --votació pública per crida-- estarà a la presidència Margalida Durán (PP), la vicepresidència serà per a Alejandro Pitaluga (PSIB) i la secretària serà Manuela Cañadas (Vox).

Finalment, la Comissió de Salut --votació pública per crida-- tindrà com a presidenta María José Verdú (Vox), de vicepresident Irantzu Fernández (PSIB) i de secretària Cristina Gil (PP).

D'aquesta manera, el PP presidirà cinc d'aquestes comissions, dos Vox i una el PSIB, les vicepresidències es reparteixen una per al PP i set per al PSIB i les secretaries cinc per al PP i dues per a Vox.

Les ponències que puguin crear-se en el si de les comissions estaran formades per nou membres, que corresponen dos al Grup Parlamentari Popular, una al Grup Parlamentari Socialista, una al Grup Parlamentari Vox, una al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i una al Grup Parlamentari Mixt.

També han quedat constituïdes les sis comissions permanents no legislatives: la Comissió de Reglament, la Comissió de l'Estatut dels diputats, la Comissió de Peticions, la Comissió d'Afers Europeans, la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Balears i la Comissió de Participació Ciutadana. La composició de cadascuna d'elles està regulada pels articles 52, 53, 54 i 199 del Reglament de la Cambra, respectivament.

Pel que fa a la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Balears, la Taula s'ha triat per votació pública per crida i el seu president serà Jacobo Varela (PP), el seu vicepresident Omar Lamín (PSIB) i la secretària, Manuela Cañadas (Vox).

Finalment, s'ha constituït la Diputació Permanent, l'òrgan que té la funció de vetllar pel poder del Parlament quan aquest no es trobi reunit, hagi estat dissolt o hagi expirat el seu mandat.

Estarà formada per 19 membres titulars, per a cada un dels quals haurà de nomenar-se un suplent, i la seva atribució, realitzada en proporció a la importància numèrica dels grups parlamentaris, és la següent: vuit per al PP, sis per al PSIB, tres per a Vox, un per a MÉS per Mallorca i un per a Grup Mixt.

D'altra banda, la Taula, d'acord amb la Junta de Portaveus, ha fixat el calendari de sessions per als primers períodes de sessions de la legislatura. Per una banda, del dia 11 de setembre al dia 23 de desembre de 2023, tots dos inclusos, i del dia 5 de febrer de 2024 al dia 21 de juny de 2024, tots dos inclusos.

.