Costa anuncia la creació d'un Consell Fiscal "per resoldre consultes i defensar els drets dels contribuents".

Costa anuncia la creació d'un Consell Fiscal

PALMA, 19 Set.

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha anunciat, en compareixença, a petició pròpia, la creació d'un Consell Fiscal "per resoldre consultes sobre tributs propis i defensar els drets dels contribuents".

Antoni Costa ha fet aquest anunci al Parlament, on ha explicat quins són els objectius de la Conselleria que dirigeix durant aquesta legislatura. El primer d'aquests, segons Costa, és dur a terme una reforma fiscal a la baixa que, ha recordat, es va començar a executar el 18 de juliol, amb un primer decret que implicava eliminar l'impost de successions i donacions i aprovar mesures en matèria de l'impost de transmissions patrimonials per intentar facilitar la compra d'una primera vivenda a determinats col·lectius.

La previsió, ha afegit, és que en la pròxima Llei de Pressupostos es pugui aprovar una part més de la reforma fiscal, que el Govern vol dur a terme i que afectarà fonamentalment a l'IRPF. La voluntat és aplicar una rebaixa d'IRPF de mig punt a rendes inferiors a 30.000 euros i de 0,25 a les superiors a aquesta xifra.

Un altre dels objectius de la Conselleria és aprovar noves deduccions pel naixement de fills, que podrà percebre qualsevol, en convertir-se en una subvenció, tot i que hi haurà un límit de renda. La deducció serà de 800 euros per al primer fill, de 1.000 per al segon, 1.200 per al tercer i 1.400 per al quart i següents.

Costa ha comunicat a més que es plantejarà l'aprovació d'una deducció per a arrendadors, amb l'objectiu que es posi habitatge de lloguer de llarga durada al mercat. També, de noves deduccions per a despeses en residències i centres de dia i per a la contractació de persones per a cures. I s'ampliarà els importos i beneficiaris de deduccions existents en matèria de l'IRPF.

L'impacte de la reforma fiscal, estimat pel Govern, quan aquesta estigui plenament implantada, es calcula que sigui de 200 milions anuals. Precisament, en línia amb la reforma fiscal, Costa ha anunciat la creació d'un Consell Fiscal "per donar plena seguretat jurídica als contribuents i oferir-los la possibilitat de resoldre els seus dubtes, sobretot els relatius a tributs propis, garantint d'aquesta manera la defensa dels seus drets".

Pel que fa a pressupostos, el vicepresident del Govern i conseller ha avançat que ja s'estan elaborant els comptes per al pròxim 2024, atès que l'objectiu és que a finals d'aquest mes s'aprovi el sostre de despesa i durant l'octubre s'elaborin els pressupostos perquè aquests entrin el pròxim 1 de novembre, a temps i forma, al Parlament.

D'aquesta manera, Costa ha comunicat que la intenció del Govern és elaborar els pressupostos en un entorn de "profunda incertesa", atès que tenir un Govern en funcions no permet comunicar 'bestretes' a compte i que les regles fiscals per a la Unió Europea s'estan negociant. Malgrat això, ha dit, Balears farà un pressupost "amb dèficit zero".

Així mateix, pel que fa a la reforma del sistema de finançament autonòmic, el vicepresident del Govern i conseller ha assegurat que, si s'obre la possibilitat, es defensarà que la variable insularitat està "insuficientment" ponderada, perquè "no compensa els costos que suporten els serveis públics de la comunitat".

A aquest respecte, ha defensat la necessitat que el principi d'ordinalitat no es vegi modificat com a consequència del nivell de nivellació posterior i s'ha oposat a la centralització de la normativa tributària.

Pel que fa al règim econòmic i fiscal de Balears, Antoni Costa ha manifestat que el Govern està pendent del desenvolupament reglamentari de la part fiscal del REB i "hi ha una proposta de reglament per part de la Conselleria, que ja estava de l'anterior executiu, que es comparteix amb el mateix". "Estam en contacte amb el Ministeri d'Hisenda perquè quan hi hagi Govern a Espanya es pugui aprovar de la forma més ràpida possible", ha subratllat.

També preocupa al Govern la modificació que s'està negociant pel que fa a la regla de Minimis. "Nosaltres defensarem que no hi hagi cap regla de minimis per a Balears, com no hi ha per a regions perifèriques, com Canàries, o que si hi ha, aquest tingui un import per sobre dels 200.000 euros", ha explicat, perquè "el que volem no és posar les empreses de Balears en una situació de privilegi, sinó igualar-les amb les de la resta de continent".

Sobre els fons europeus, Costa s'ha compromès a gestionar aquests de la manera "més eficaç i eficient possible". D'aquesta manera, ha celebrat que pràcticament tots els fons operatius procedents d'Europa per al període 2014-2020 es podran certificar. No obstant això, ha lamentat la "rigidesa i fragmentació enorme" dels Fons. Doncs, amb dades actualitzades a 30 de juny, de els 1.014 milions d'euros assignats a Balears en diferents àrees únicament s'han executat 344,6 milions. I ha traslladat als grups la seva preocupació pel "risc de perdre fons" en digitalització o energia.

Igualment, pel que fa al factor d'insularitat, Costa ha xifrat en 213,4 milions d'euros l'import global per aquest concepte en dues anualitats i ha lamentat que actualment, el nivell d'execució d'aquests fons no arribi als 40 milions, amb un màxim del 18 per cent del total. I pel que fa a l'impost de turisme sostenible, s'ha referit a aquest com un "despropòsit total i absolut" perquè que "s'hagin finançat idees enlloc de projectes".

Finalment, en matèria d'innovació, el vicepresident del Govern i conseller ha defensat la creació d'una Secretaria autonòmica d'Innovació i Societat Digital per "centralitzar en un sol organisme totes les competències digitals". El fi del Govern és elaborar un pla de ciència, tecnologia, innovació i transferència, a llarg termini, i la digitalització i modernització de l'Administració, per a què crearà l'Agè

Tags

Categoría

Illes Balears