• dimarts 21 de març del 2023

Educació elabora un material adreçat a famílies sobre com seran les noves avaluacions Lomloe

img

PALMA, 14 Set.

La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha elaborat un material per informar les famílies sobre com seran les noves avaluacions LOMLOE als cursos imparells de primària, ESO i Batxillerat a partir d'aquest curs 2022/23.

Aquesta informació s'ha enviat als centres a principis d'aquesta setmana, en format editable per si la volen modificar , amb l'objectiu que la facin arribar a totes les famílies amb fills escolaritzats a les Balears dels nivells afectats, ha informat la Conselleria en un comunicat.

La nova manera d'avaluar els aprenentatges es comença a aplicar aquest curs a tot l'alumnat d'infantil, i als cursos nones de primària, ESO i Batxillerat.

El principal canvi és que desapareixen els butlletins de notes que tradicionalment s'entregaven cada trimestre i que no hi ha notes numèriques, excepte a batxillerat.

Educació ha assegurat que les famílies estaran informades de manera continuada del procés d'aprenentatge de l'alumne. Així, podreu fer el seguiment de l'evolució de l'alumne a través del Portal de les famílies del GESTIB, de manera que es podran veure els criteris d'avaluació que han estat valorats per part dels docents de cada matèria i els que encara queden per valorar . A més, sabran el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències de cada àrea o matèria en qualsevol moment del curs amb aquesta gradació: completament, majoritàriament, suficientment, poc o gens.

Com a mínim una vegada al trimestre, els centres han de verificar que els pares han accedit a la informació del Portal del GestiB. Si no ho heu fet, us han de fer arribar la informació sobre l'avaluació per escrit.

A final de curs les famílies dels alumnes de 1r, 3r i 5è de primària rebran les qualificacions de les àrees sense valoracions numèriques, de l'Excel·lent a l'Insuficient.

En el cas de les famílies dels alumnes de 1r i 3r d'ESO, rebran també, a més de les qualificacions de les matèries, un informe sobre el grau de desenvolupament de les competències clau. En aquest cas s'usarà: òptim, adequat, bàsic, inadequat o inexistent. Les vuit competències clau són competència en comunicació lingüística, competència plurilingüe, competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria, competència digital, competència personal, social i aprendre a aprendre, ciutadana, emprenedora i, finalment, en consciència i expressió culturals< /p>

Per la seva banda, els alumnes de 1r de batxillerat rebran la qualificació de les matèries amb una nota numèrica del 0 al 10, a més de l'informe sobre el grau de desenvolupament de les 8 competències clau.

Notícies més vistes Avui