• dimarts 21 de març del 2023

El 34% de les empreses de les Balears integra el teletreball i el 85% disposa d'accés remot a documents i aplicacions

img

Un 9,7% utilitza tecnologies d'intel·ligència artificial i el 15,7% de 'big data'

PALMA, 18 Oct.

El 33,9% de les empreses de Balears fa teletreball de forma habitual, si bé fins al 85% disposa d'accés remot al correu electrònic, documents o aplicacions de l'empresa, segons dades de l'enquesta sobre l'ús de noves tecnologies i el comerç electrònic a les empreses publicada per l'Institut Nacional d'Estadística aquest dimarts.

El percentatge d'empreses que integren el teletreball a les Balears és inferior a la mitjana estatal, del 40,8%, mentre que se supera el percentatge nacional d'empreses amb accés remot a documents i aplicacions de treball (82,7%).

Les dades corresponents al primer trimestre del 2022, revelen així mateix que un 9,7% de les empreses amb seu social a la Comunitat utilitzen tecnologies la intel·ligència artificial, per sota de la mitjana estatal (12,6%), i un 15,7% treballa amb 'big data', per sobre de la mitjana (15,1%). Tecnologies com l'ús de robots també tenen una escassa penetració entre les empreses espanyoles, d'un 8,3%, i d'un 5,2% en el cas de les Balears.

Així mateix, un 83,4% de les empreses de les Illes compta amb mesures de seguretat tecnològica (89,3% nacional). D'altra banda, de totes les empreses de les Balears amb connexió a Internet, un 75,9% disposa de pàgina web (la mitjana estatal és del 78,5%), i un 67,1% utilitza mitjans socials (67,3% nacional).

El 31,6% de les empreses espanyoles amb deu o més empleats van realitzar vendes mitjançant comerç electrònic el 2021, per un volum total de 313.512,9 milions d'euros. Per sectors, serveis és el que presenta el percentatge més gran d'empreses que venen a través de comerç electrònic, amb un 37,2%, seguit de la indústria (29,5%) i de la construcció (14,8%). /p>

La facturació via comerç electrònic va representar el 2021 el 20% del total de les vendes de les empreses de deu o més empleats. Entre les empreses amb menys de deu treballadors en plantilla, el 13,2% va fer ús del comerç electrònic l'any passat.

Per primera vegada aquesta enquesta, l'INE adapta el concepte estadístic d'empresa, que pot coincidir amb la unitat legal, el grup empresarial o una part d'un grup d'empreses (els dos darrers casos representen al voltant del 3% del total).

Per això, les dades del 2021-2022 no són estrictament comparables amb els altres anys. No obstant això, Estadística ofereix una anàlisi comparativa sota el supòsit de seguir considerant les unitats legals com a aproximació operativa a les empreses.

En aquest supòsit, el percentatge d'empreses que va realitzar vendes per comerç electrònic va augmentar el 2021 a 3,1 punts respecte al 2020, fins a situar-se al 30% i el valor d'aquestes vendes va créixer un 14% anual, fins a 313.975 milions d'euros. Entre les empreses de menys de deu empleats, el percentatge de les que van vendre a través de comerç electrònic va augmentar en 2,9 punts, fins al 13%, mentre que el percentatge d'empreses que permeten el teletreball als empleats es va reduir en 4, 5 punts, fins al 16,6%.

Notícies més vistes Avui