Notícies Balears.

Notícies Balears.

El BOIB publica el pla pilot de lliure elecció de llengua. El BOIB publica el pla pilot de lliure elecció de llengua.

El BOIB publica el pla pilot de lliure elecció de llengua.

El BOIB publica el pla pilot de lliure elecció de llengua.

PALMA, 20 Abril.

El BOIB ha publicat aquest dissabte la Resolució del conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, per la qual s'aprova el Pla Pilot Voluntari de Lliure Elecció de Llengua a partir del proper curs.

El pla s'aplicarà de manera progressiva a partir del curs 2024-2025 fins al curs 2027-2028, en els centres educatius que s'adhereixin de manera voluntària i pretén que al finalitzar l'etapa d'ensenyament obligatòria tots els alumnes siguin competents en l'ús del català i el castellà.

Els centres de primària tenen 30 dies hàbils a partir del dilluns per presentar les seves sol·licituds. Els públics i concertats que sol·licitin la participació hauran de aportar el certificat en el qual consti l'aprovació del claustre dels aspectes educatius de la proposta i els públics, a més, el certificat d'aprovació del Consell Escolar del centre per majoria de dos terços de la proposta presentada.

Els centres que vulguin participar hauran de complir un requisit d'idoneïtat de les instal·lacions, d'adequació de les mesures organitzatives i metodològiques i comptar amb un nombre mínim d'alumnes, d'un 20% de l'alumnat matriculat als grups de cada nivell i etapa. Si el grup és reduït, cal un mínim de cinc alumnes per grup.

El pla, segons recull la resolució, i ha reiterat en diverses ocasions el conseller Vera, és voluntari, es basa en el respecte a l'autonomia de centre i contempla la dotació de mitjans addicionals.

La resolució insta els centres a informar les famílies de la proposta elaborada pel centre i, periòdicament, de la seva implantació i evolució, així com a avaluar internament la seva aplicació.

El pla s'implementarà durant tres cursos escolars. El curs 2024-2025 s'iniciarà per als centres d'educació primària que ho sol·licitin i s'aplicarà als alumnes de primària i es prolongarà durant els cursos 2025-2026 i 2026-2027.

El curs 2025-2026, s'iniciarà per als centres d'educació secundària obligatòria que ho sol·licitin i s'aplicarà als alumnes d'educació secundària obligatòria i es prolongarà durant els cursos 2026-2027 i 2027-2028.

Al curs 2024-2025 poden sol·licitar l'adhesió els centres públics i concertats que impartien educació primària i al curs 2025-2026 poden sol·licitar l'adhesió els centres públics i concertats d'educació secundària obligatòria.

La direcció general de Planificació i Gestió Educatives establirà el calendari de gestió i aplicació del pla per als centres participants.

El text contempla que s'ha de garantir que els alumnes que hagin començat el pla pilot continuïn, sempre que romanin al mateix centre. Finalitzat l'àmbit d'aplicació temporal del pla, la Conselleria avaluarà els resultats i, si és necessari, modificarà o renovarà.

Segons va explicar el conseller en una roda de premsa aquest divendres, l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de Balears (Iaqse) avaluarà a principis del proper curs els alumnes de 4t de Primària que s'acullin al pla i, passats els tres anys d'aplicació temporal, es tornaran a avaluar aquests alumnes, que cursaran 6è de Primària.

Amb els alumnes de secundària es seguirà la mateixa metodologia i durant el curs 2025-2026 s'avaluaran els estudiants de 2n d'ESO. L'objectiu, va detallar, és veure l'evolució dels alumnes en les matèries de català, castellà i matemàtiques i comparar els resultats amb les dades que ja té l'Iaqse de l'alumnat balear. "Les avaluacions ens poden ajudar a saber la viabilitat del Pla", va subratllar Vera.