El camí cap a la investidura de Prohens comença aquest dilluns al Parlament.

El camí cap a la investidura de Prohens comença aquest dilluns al Parlament.

PALMA, 2 Jul.

El camí perquè la presidenta del PP balear i candidata a la presidència del Govern, Marga Prohens, sigui investida nova líder de l'executiu autonòmic, començarà aquest dilluns, a les 10.00 hores, al Parlament.

Segons han informat des del Parlament als mitjans, la primera sessió de investidura tindrà lloc aquest dilluns, 3 de juliol, a partir de les 10.00 hores i es desenvoluparà segons allò que preveuen els articles 54 de l'Estatut i 158 del Reglament del Parlament.

Així, en la primera sessió, el president del Parlament, Gabriel Le Senne, comunicarà a la Cambra el nom del candidat proposat a la presidència del Govern, en aquest cas el de Marga Prohens, del Partit Popular, després del acord d'investidura signat amb Vox.

A continuació, aquesta intervindrà sense limitació de temps, per exposar el programa del Govern que pretengui formar i sol·licitar la confiança de la Cambra.

Aquest dilluns, encara que no està previst que els grups parlamentaris intervinguin al Ple, el Parlament ha habilitat un púlpit perquè els portaveus puguin fer declaracions en acabar el mateix. Aquest estarà situat a la sala Groga del Parlament i les declaracions es transmetran per streaming al canal de YouTube de la Cambra.

Un dia després, el dimarts, 4 de juliol, previsiblement a les 11.00 hores, i, com a mínim, 24 hores després de la intervenció de Marga Prohens, com a candidata a la Presidència del Govern, tindrà lloc la segona sessió del camí cap a la investidura de la "popular".

Així, durant aquest dimarts intervingran un diputat de cada grup parlamentari que ho sol·liciti, en ordre de major a menor, excepte el grup parlamentari popular, del qual forma part la candidata a la presidència del Govern, que ho farà en últim lloc, durant un temps de 30 minuts.

En el cas del grup Mixt, podrà intervenir un sol diputat o qui formin part del mateix podran acordar-se dividir el temps, mentre cap de les intervencions individuals sigui inferior als cinc minuts, segons marca l'article 86 del reglament.

Per la seva banda, Prohens podrà fer ús de la paraula tantes vegades com ho sol·liciti i contestar de manera individual o conjunta als representants dels grups parlamentaris, i cada un d'aquests tindrà un torn de rèplica de deu minuts.

Per concloure la segona sessió, es durà a terme la votació, que serà pública per crida. Els diputats votaran des de la seva cadira. La crida es realitzarà per ordre alfabètic del primer cognom, començant pel diputat el nom del qual sigui sortejat i els membres de la Mesa votaran al final.

Si Prohens obtenís el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la cambra en aquesta primera votació, la designació serà comunicada al Rei i al president del Govern, dins les vint-i-quatre hores següents.

No obstant això, si la candidata no obtengués la confiança de la Cambra en la primera votació, com s'espera que ocorri, es procedirà a una altra, passades 48 hores.

En aquest sentit, en la tercera sessió del debat d'investidura, prevista el 6 de juliol, Prohens podrà intervenir durant un temps màxim de 10 minuts i els grups parlamentaris tindran cinc minuts cadascun per fixar posicions.

La votació transcórrerà de la mateixa manera que en la segona sessió. No obstant això, en aquest cas, la confiança s'entendrà atorgada si la persona candidata obté majoria simple.

Així, i si tot ocorre segons el previst, Marga Prohens serà investida presidenta del Govern aquest dijous, 6 de juliol, amb els vots a favor del seu Partit, el PP, i l'abstenció de Vox. La seva designació serà llavors comunicada al Rei i al president en funcions del Govern, dins de les 24 hores següents.

Tags

Categoría

Illes Balears