• dijous 30 de març del 2023

El cost laboral augmenta un 7,5% a les Balears en el segon trimestre del 2022 però se situa per sota de la mitjana

img

PALMA, 16 Set.

El cost laboral va augmentar un 7,5% a les Balears en el segon trimestre del 2022 en comparació del mateix període del 2021, fins a situar-se en 2.642,45 euros per treballador i mes, una dada per sota de la mitjana nacional que és de 2.871,64 euros.

< Així ho recullen les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística, que destaca que la recuperació dels costos laborals "es reflecteix de manera desigual per comunitats autònomes, destacant aquelles on té més pes el turisme". De fet, les Balears presenten la segona taxa anual més elevada només per darrere de les Canàries.

Malgrat aquest augment, el cost laboral per hora efectiva baixa un 2,7% a la Comunitat, fins a 19,15 euros.

El cost laboral es compon del cost salarial i dels altres costos. Entre l'abril i el juny, els salaris (totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie) van pujar un 5,7% interanual en termes bruts a les Balears, fins a situar-se en una mitjana de 1.951,88 euros per treballador i mes, per sota del dada estatal (2.153,88 euros). Mentrestant, el cost salarial per hora efectiva baixa un 4,3% fins a 14,15 euros.

Els altres costos (costos no salarials) van totalitzar 690,57 euros per treballador i mes, amb un repunt interanual del 12,8% a les Balears. El component més important dels altres costos són les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social.

El nombre d'hores treballades per treballador i mes ha pujat a 152,9 hores pactades a les Illes, 138 hores efectives i 15 ,4 hores no treballades al mes entre abril i juny de 2022.

D'altra banda, les Balears van comptabilitzar 4.039 vacants d'abril a juny, el 2,8% del total nacional. A les empreses on no hi ha vacants, el principal motiu és que no es necessita cap treballador més (95,2%), mentre que un 2,9% al·ludeix als elevats costos de contractació i un 1,9% a altres causes.

XOX

Notícies més vistes Avui