El Fòrum de la Societat Civil critique la falta de diversificació econòmica a les Illes Balears.

El Fòrum de la Societat Civil critique la falta de diversificació econòmica a les Illes Balears.

El Fòrum de la Societat Civil ha presentat avui la tercera part del seu informe 'Evolució de les transicions', centrat en la transició econòmica a les Illes Balears. Segons els experts que han elaborat el document, la diversificació del model econòmic no s'està aconseguint i que "la transició econòmica no ha començat". També han afirmat que no hi ha cap transició cap a un model turístic més diversificat, menys dependent, més just i sostenible.

El document analitza diversos indicadors en diferents àmbits i conclou que "el relleu generacional no s'està duent a terme", però hi ha una "tendència positiva en recuperar el sector agrari" ja que cada vegada hi ha més aposta per l'agricultura ecològica. També destacaran que s'està millorant en qüestions d'igualtat de gènere en el sector.

((Hi haurà ampliació))

Categoría

Illes Balears