• dilluns 5 de juny del 2023

El Govern anticipa a Menorca, Eivissa i Formentera la subvenció estatal per a les bonificacions del transport

img

La Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors posarà en marxa el mecanisme de transferència als consells

PALMA, 16 Ago.

El Consell de Govern ha aprovat el marc normatiu per fer arribar els ajuts directes al transport públic interurbà per carretera de Menorca, Eivissa i Formentera amb l'objectiu de compensar parcialment la pèrdua d'ingressos derivada de l'aplicació de descomptes a les tarifes durant el període comprès entre l'1 de setembre i el 31 de desembre del 2022.

Segons ha detallat el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, aquest dimarts en roda de premsa, l'Executiu autonòmic vehicularà aquests ajuts als consells perquè apliquin una reducció de les tarifes dels abonaments i títols multiviatge dels serveis de transport públic interurbà per carretera de la seva competència, en un percentatge no i nferior a un 70 per cent, tenint en compte l'increment de subvenció del 30 al 50 per cent que aportarà l'Estat a les tres illes.

D'aquesta manera, es facilita la posada en marxa de la reducció de tarifes del transport públic a partir de l'1 de setembre, en espera de signar un protocol i, posteriorment, un conveni amb el Govern d'Espanya que concreti les quanties que rebran les Illes per implantar les bonificacions al transport públic.

"Aquesta mesura vol alleujar els efectes de l'increment de preus sobre les economies familiars, a causa de la crisi energètica arran de la guerra d'Ucraïna", han assenyalat des del Govern.

vegada habilitat el marc jurídic perquè la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors pugui fer efectives aquests ajuts directes als consells, el mecanisme de transferència i les quanties es concretaran en una reunió que es durà a terme amb les diferents institucions implicades.

>

As í doncs, "es dóna compliment al compromís a què van arribar el Govern d'Espanya i el Govern d'impulsar aquestes bonificacions al conjunt de les Illes", ha remarcat el conseller.

L'import de l'ajuda que rebrà cada consell es determinarà mitjançant una resolució de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.

Els imports que podran percebre els consells es determinaran d'acord amb els criteris objectius i la metodologia establerta a l'Ordre ministerial que regula les ajudes al transport aprovades pel Govern d'Espanya al Reial decret llei 11/2022 per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

La Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors habilitarà els crèdits necessaris per finançar les mesures previstes en aquesta disposició addicional. A més, aquests crèdits podran ser restituïts amb les aportacions que l'Administració autonòmica rebi de l'Estat en matèria d'ajudes al transport col·lectiu terrestre.

El marc normatiu d'aquesta mesura s'especifica a la disposició addicional única del Decret llei de mesures urgents per garantir la gratuïtat de l'educació dels nens matriculats al tercer nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per a la creació d'un fons extraordinari per compensar part dels descomptes del transport interurbà a partir de l'1 de setembre del 2022 i fins al 31 de desembre del 2022, aprovat aquest dimarts al Consell de Govern.

Notícies més vistes Avui