• dimecres 7 de juny del 2023

El Govern arriba a acords amb les Balears i altres CCAA per evitar recórrer els seus Pressupostos al TC

img


MADRID, 21 Oct.

El Ministeri de Política Territorial ha arribat al mes de setembre a quatre acords amb Balears, Comunitat de Madrid, País Basc i Extremadura per evitar interposar recursos d'inconstitucionalitat contra certs preceptes dels seus Pressupostos en què existien conflictes competencials.

Aquests pactes amb les comunitats autònomes s'han aconseguit al si de les comissions bilaterals de cooperació, a través de l'article 33.2 de la llei del Tribunal Constitucional, que és l'instrument jurídic habilitat per a la col·laboració amb els executius autonòmics.

En concret, sobre la llei de pressupostos de les Balears, s'han mostrat discrepàncies amb la disposició final dotzena, per la qual cosa s'afegeix una disposició addicional setena a la Llei de residus i sòls contaminats sobre l'execució d'una prova pilot del Sistema de dipòsit, devolució i retorn a Formentera.

Així, les dues parts han acordat que el Govern balear assumeixi el compromís que la prova pilot es durà a terme en els termes establerts a la llei de residus i el decret d'envasos i residus d'envasos que aviat aprovarà el Consell de Ministres.

Així mateix, han pactat que l'Executiu autonòmic assumeixi el compromís d'iniciar l'execució de la prova pilot abans que s'aprovi aquest decret , que el Govern central espera donar llum verda abans del 31 de desembre d'aquest any.

D'altra banda, als Pressupostos de Madrid, la controvèrsia estava en relació amb l'article 61 --especialitats en la tramitació dels procediments--, apartat segon. En aquest sentit, han acordat que l'Executiu madrileny assumeixi el compromís d'interpretar i aplicar el precepte esmentat de conformitat amb el que disposa l'article 50 --tramitació d'urgència-- del decret de mesures urgents per a la modernització de l'administració i l'execució del Pla de Recuperació.

A aquest mateix acord s'ha arribat també amb el País Basc, encara que, en la seva llei de pressupostos, les especialitats en la tramitació dels procediments es troben a l'article 32. No obstant això. , l'Executiu Basc assumeix el mateix compromís que en el cas de Madrid.

Això sí, en relació amb la disposició addicional cinquena --modificació dels contractes del sector públic--, les dues parts s'han mostrat conformes en què la interpretació i aplicació del precepte procedeixi de conformitat amb la redacció dels articles 203 i 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Sobre els Pressupostos d'Extremadura, ambdues parts consideren solucionades l es controvèrsies competencials respecte a les mesures aplicables als casos d'alteració extraordinària i imprevisible dels preus dels materials en els contractes d'obra pública de manera que, en relació amb la disposició addicional quinzena, les dues parts han acordat que el Govern extremeny es comprometi a promoure la corresponent modificació legislativa.

Però no només el Ministeri de Política Territorial ha aconseguit aquests acords en matèria de Pressupostos, també al mes de setembre ha aconseguit cinc pactes més en altres matèries per evitar recursos davant el Tribunal Constitucional.

Per exemple, a la llei càntabra de mesures fiscals i administratives, en què les dues parts han acordat que l'aplicació s'ha de fer sobre la base de la normativa bàsica estatal.

També amb Catalunya s'ha assolit un acord sobre la seva llei de mesures fiscals, financeres i administratives, que tenen a veure amb la interpretació del precepte que hi ha la de dipòsits de garantia d'operacions creditícies.

Un altre dels pactes ha estat amb el País Basc a la seva llei d'administració ambiental del 9 de desembre de 2021, que afecten diversos preceptes que finalment han estat solucionats, igual que passa amb el decret d'Andalusia pel qual s'adopten mesures de simplificació administrativa i millora de la qualitat regulatòria per a la reactivació econòmica.

Finalment, el Govern central i el País Valencià han arribat a un acord sobre diversos preceptes de la Llei de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització.

Notícies més vistes Avui