El Govern català destina set milions d'euros a ajudes per a la creació d'empreses de joves agricultors.

El Govern català destina set milions d'euros a ajudes per a la creació d'empreses de joves agricultors.

PALMA, 19 Des.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera (Fogaiba), ha recuperat l'ajuda per a la creació d'empreses de joves agricultors i ha anunciat noves convocatòries per als exercicis 2023 i 2024 per un valor total de set milions d'euros.

Segons ha informat la Conselleria en nota de premsa, l'anunci d'aquestes subvencions s'ha publicat en el Butlletí Oficial de Balears (BOIB) aquest dimarts. En concret, s'han publicat dues convocatòries, les corresponents als anys 2023 i 2024, per valor de set milions d'euros, 3.500.000 d'euros cadascuna.

El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de 2023 serà del 20 de desembre de 2023 fins al 29 de febrer de 2024. Quant a la convocatòria corresponent a 2024, el termini s'iniciarà l'1 d'octubre de 2024 finalitzarà el 29 de novembre de 2024.

En paraules del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, "l'incorporació de joves agricultors com a titulars de les explotacions agràries és, sense cap mena de dubte, una de les intervencions més importants del desenvolupament rural de la PAC 2023-2027".

"Donem així, a més, suport a les estratègies de la Unió Europea relatives al sector agrari per aconseguir un sector més rendible i sostenible", ha afegit Simonet.

Els principals requisits per optar a aquestes ajudes són tenir complerts els 18 anys i no haver complert 40 en l'any natural de presentació de la sol·licitud d'ajuda; executar un pla empresarial on es demostris la viabilitat econòmica de l'explotació on s'incorporen i tenir les competències i les qualificacions professionals adients o comprometre's a obtenir-les en el termini de 48 mesos, comptats a partir de la data de concessió de l'ajuda.

L'objectiu d'aquestes ajudes és el rejuveniment de la població activa agrària, fomentant el relleu generacional que contribueixi a la millora de la competitivitat i la dinamització del sector; fomentar l'ocupació en el sector agrari i en l'activitat de l'explotació, així com millorar la competitivitat de les explotacions mitjançant l'adaptació de les seves produccions al mercat, l'increment de la rendibilitat de la seva producció i l'impuls de la innovació i l'utilització de noves tecnologies, entre d'altres.

Les ajudes a la primera instal·lació d'agricultors i agricultores joves consisteixen en una prima de 25.000 euros, fins a 80.000 euros, depenent de les condicions de l'explotació on es fa la incorporació. A més, s'abonarà en dos pagaments-- un 50 per cent a l'inici del pla empresarial i la resta, quan s'assoleix aquest pla empresarial--.

.

Tags

Categoría

Illes Balears