• dissabte 3 de juny del 2023

El Govern cedeix tres habitatges a la Fundació Sant Joan de Déu per a dones víctimes de violència de gènere

img

PALMA, 21 Jul.

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Sant Joan de Déu Mallorca per a la cessió, per part de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi), de tres domicilis més per a dones víctimes de violència de gènere.

Segons ha explicat aquest dijous el Govern en nota de premsa, amb aquesta firma, la Fundació disposarà d'un total de cinc pisos cedits per l'Ibavi "per donar resposta a l'emergència habitacional tant a famílies monoparentals o biparentals usuàries del servei d'acollida de la residència "Es Convent", com a dones víctimes de violència masclista, soles o amb fills a càrrec.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, ha destacat que “el Govern està posant tots els recursos possibles per ajudar les persones més vulnerables i donar respostes efectives a les n ecesitats".

"Estem fent una aposta ferma per fer front a les dificultats d'accés a l'habitatge que té la població en general i, especialment, els col·lectius més febles, perquè ningú no quedi enrere" ", ha afegit.

A més, ha indicat que gràcies a la tasca de la Fundació Sant Joan de Déu, les famílies i els seus fills podran desenvolupar les activitats de la vida diària amb l'acompanyament professional necessari per garantir-ne el seguretat i facilitar un òptim procés de recuperació integral.

Per la seva banda, el gerent de la Fundació Sant Joan de Déu, Joan Carulla, ha remarcat que el conveni permet donar resposta urgent a situacions d'emergència habitacional. de famílies amb risc d'exclusió i dones en situació de violència masclista”.

Des de la Conselleria han recordat que, el 2015, l'Ibavi i la Fundació van signar el primer conveni de col·laboració, amb la cessió de dos habitatges per donar resposta a les necessitats d e allotjament de famílies monoparentals o biparentals usuàries del servei d'acollida de residència temporal 'Es Convent' i en procés de reinserció i recuperació de l'autonomia.

Aquest conveni s'actualitza ara amb la incorporació d'aquestes tres nous habitatges. Totes les que formen part del conveni estan ubicades a diferents barris de Palma i són d'una, dues i tres habitacions, i dues més amb quatre.

En concepte de contraprestació, la Fundació ha d'aportar mensualment la quantitat de 1.948 euros pels cinc habitatges cedits. El conveni tindrà una vigència de quatre anys prorrogables per anualitats fins a un màxim de quatre anys més.

Amb aquesta nova cessió, l'Ibavi té conveniats 121 habitatges a les Illes per donar resposta a diferents col·lectius amb necessitats especials, de les quals 97 són a Mallorca, 13 a Menorca i 11 a Eivissa.

Del total, 44 són habitatges cedits per l'Institut a persones amb discapacitat física o psíquica, 50 més per donar resposta a situacions de emergència habitacional, n'hi ha 12 per a joves en risc d'exclusió social i 15 més per a víctimes de violència gènere.

Notícies més vistes Avui