Notícies Balears.

Notícies Balears.

El Govern converteix la gestió dels centres concertats en direcció general. El Govern eleva a direcció general la gestió dels centres concertats.

El Govern converteix la gestió dels centres concertats en direcció general.

El Govern eleva a direcció general la gestió dels centres concertats.

PALMA, 5 de gener.

El BOIB ha publicat aquest divendres un decret amb canvis en l'estructura del Govern que inclou, entre d'altres, elevar a direcció general la gestió dels centres concertats i la creació d'una Secretaria Autonòmica de Desenvolupament Educatiu.

En concret, segons els canvis introduïts, l'anterior Direcció General de Personal Docent passa a ser també de Centres Concertats, amb atribucions com la gestió de les nòmines dels docents, l'ordenació de centres concertats i les retribucions.

D'altra banda, de la Secretaria Autonòmica de Desenvolupament Educatiu depenen les direccions generals de Planificació i Gestió Educatives; Formació Professional i Ordenació Educativa; i Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa.

Segons queda recollit al BOIB, la nova secretaria autonòmica, assimilada en rang a un òrgan directiu de l'Administració de la CAIB, coordina les actuacions de tots els òrgans directius i controla la gestió d'aquests òrgans.

El text introdueix altres canvis en les atribucions de la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

.