• dijous 30 de març del 2023

El Govern destina 4,5 milions per a l'atenció primària a les Balears

img

PALMA, 20 Set.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del Ministeri de Sanitat, la distribució de 4.494. 247,75 euros a les Balears per al desenvolupament del Pla d'Acció d'Atenció Primària i Comunitària 2022-2023.

En total, el Govern destina 172.425.000 euros entre 15 comunitats autònomes i l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA), dels quals Balears rebrà 2.223.365,68 euros dins el Capítol IV del pressupost de despeses del Ministeri de Sanitat, per al Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària, a l'exercici pressupostari 2022, més 2.270.882,07 euros del Capítol VII, segons ha indicat Presidència en una nota de premsa.

El finançament té com a objecte augmentar la capacitat de resolució de l'Atenció Primària, mitjançant la identificació dels procediments diagnòstics que s'han de fer i la adquisició d'eq uipament i formació necessària; i optimitzar els processos administratius que es realitzen a Atenció Primària per aconseguir la necessària agilitat operativa en el seu desenvolupament.

Així mateix, aquesta quantia té com a finalitat fomentar la qualitat assistencial i la pràctica basada en l'evidència científica amb, per exemple, lincrement de la interoperabilitat de les històries de salut digitals autonòmiques entre Atenció Primària i Atenció Hospitalària; la implementació íntegra de les recomanacions recollides a les Estratègies de Salut del SNS referides a Atenció Primària; i la de les recomanacions de "no fer" a Atenció Primària pertanyents al projecte Compromís per la qualitat de les societats científiques a Espanya segons l'actual metodologia establerta entre Guia Salut i el Ministeri de Sanitat.

Per últim, aquests fons també tindran per finalitat reforçar l'orientació comunitària, la promoció de la salut i la prevenció en Atenció Primària de Salut, mitjançant el desenvolupament d'una Estratègia de Salut Comunitària a nivell de les comunitats i ciutats autònomes i l'enllaç a eines de recomanació d'actius per a la salut i recursos comunitaris a la Història de Salut Digital.

Tots aquests objectius es corresponen amb les accions recollides a l'Objectiu 3 (Capacitat de Resolució), 8 (Qualitat Assistencial) i part del 9 (Orientació a la comunitat), del Pla d'Acció d'Atenció Primària i Comunitària 2022-2023, aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 2021.

Aquest Pla d'Acció és, així mateix, l'element principal de la reforma 'Enfortiment de l'Atenció Primària i Comunitària' inclosa al Component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la finalitat del qual és desenvolupar i executar el Marc Estratègic per a l'Atenció Primària i Comunitària, aprovat i publicat el 2019.

Notícies més vistes Avui