Notícies Balears.

Notícies Balears.

El Govern destina més de 400.000 euros per compensar les despeses de les confraries de pescadors.

El Govern destina més de 400.000 euros per compensar les despeses de les confraries de pescadors.

PALMA, 29 de febrer.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural dedicarà 435.000 euros a la convocatòria d'ajuts del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba), per compensar les despeses de les activitats pròpies de les confraries de pescadors de l'any 2024.

Aquest programa d'ajuts s'ha publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), pel que el termini per sol·licitar-los s'obre des d'aquest divendres fins al 14 de juny i aquesta quantitat s'incrementa en 55.000 euros més que l'any anterior, la qual cosa suposa un augment del 15 per cent.

El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha assegurat que mitjançant aquesta nova finançament, "s'està impulsant en la millora estructural de les confraries i en els serveis que ofereixen", que són "vitals per al bon funcionament del sector", per la qual cosa ha concretat que l'augment en l'import dels ajuts és "una nova mostra del suport del Govern a aquest col·lectiu".

La finalitat dels ajuts és promoure actuacions en matèria de representació i d'informació fetes el 2023 --del 1 de gener al 31 de desembre--, com són, fonamentalment, la tramitació d'altres i baixes dels seus membres, la gestió de vendes, la conservació, custòdia i transport dels productes pesquers, la formació dels mariners i les marineres i la col·laboració en matèria de gestió de reserves marines, entre altres.

L'import màxim de l'ajut per confraria, que es calcula en funció de la seva activitat, pot arribar fins als 41.000 euros i tota la informació de la convocatòria es pot consultar a través del web del Govern.

El BOIB publica també aquest dijous la modificació i la correcció d'errors de la Resolució del president del Fogaiba, de 22 de desembre de 2023, per la qual es convoquen subvencions, mitjançant el procediment anticipat de la despesa, per a inversions en explotacions agràries corresponents a 2024 (INEA).

Aquesta línia d'ajuda tenia dues convocatòries previstes, una primera amb un termini de sol·licituds entre el dia 11 de gener de 2024 fins al 29 de febrer de 2024; i una segona convocatòria del dia 1 d'octubre de 2024 fins al 29 de novembre de 2024.

Cadascuna d'elles està dotada amb sis milions d'euros i ara s'ha ampliat el termini de sol·licituds de la primera convocatòria fins al dia 11 de març.

Cal recordar que aquestes convocatòries s'emmarquen dins del nou Pla estratègic de la PAC 2023-2027 d'Espanya (Pepac) i que estan afectades de nova normativa que s'ha de tenir en compte, com que ha desaparegut l'efecte incentivador dels ajuts i que es farà un major control en els preus de mercat de les actuacions sol·licitades, entre altres.