El Govern destinarà 70 milions d'euros a actuacions en municipis turístics i a la compra de llits elevables.

El Govern destinarà 70 milions d'euros a actuacions en municipis turístics i a la compra de llits elevables.

PALMA, 28 Des.

La Conselleria de Turisme, Cultura i Esports ha publicat aquest dijous dues convocatòries de subvencions, per valor de 70 milions d'euros, per finançar diferents actuacions en municipis turístics, així com a la compra de llits elevables.

Aquestes ajudes estan emmarcades en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons 'Next Generation EU', segons ha indicat la Conselleria en una nota de premsa.

D'una banda, es destinen 60,4 milions a una nova convocatòria per finançar actuacions per a la millora de la competitivitat i la capacitat d'adaptació del territori de les Balears en l'àmbit turístic. Els possibles beneficiaris d'aquesta convocatòria són les entitats locals --municipis i Consells-- i contempla dos programes diferenciats, un de 44,5 milions d'euros i un altre de prop de 16 milions d'euros.

Al primer programa es pot presentar qualsevol entitat local que vulgui realitzar una actuació sobre les infraestructures públiques, amb especial atenció a la millora de l'atractivitat dels espais públics per promoure el turisme, la gestió mediambiental i el tractament de residus, la promoció de la mobilitat sostenible, així com la reclasificació d'infraestructura turística obsoleta.

També són objecte de subvenció el reforç dels serveis públics en zones d'especial influència turística, la formació vinculada al sector turístic, el desenvolupament de productes turístics alternatius i la modernització de l'oferta.

Així mateix, es finançarà la creació d'incentius per facilitar la connectivitat i perquè les empreses turístiques operin fora de la temporada alta, també la promoció com a destinació turística d'interès històric i cultural.

D'altra banda, el segon programa està destinat a la millora de zones saturades i madures mitjançant la compra d'establiments d'allotjament turístic, projectes de regeneració i renaturalització de zones turístiques i, finalment, incentius a la baixa de places turístiques d'allotjament ja obsoletes o de baixa qualitat.

Les actuacions d'aquest programa s'han d'executar necessàriament dins dels límits de les zones d'excessos o zones saturades i madures definides en la normativa turística vigent en el moment d'aprovació de la convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds a aquesta convocatòria és d'un mes des del dia següent de la publicació en el Butlletí Oficial de les Balears. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, si la suma dels imports de les ajudes sol·licitades és menor que el crèdit previst, es podran obrir nous terminis de presentació de sol·licituds.

D'altra banda, juntament amb aquesta convocatòria destinada a entitats locals, la Conselleria ha publicat aquest dijous una nova convocatòria dotada amb 9,8 milions d'euros, per concedir subvencions per a la compra de mecanismes d'elevació de llits --mecànics o elèctrics--, per a la modernització, la innovació en la higiene i la neteja dels establiments d'allotjament turístic.

Poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin explotadores o propietàries d'establiments com hotels, hotels apartaments, allotjaments de turisme interior, hostals, fondes, casetes d'hostes, càmpings de turisme i campings, entre d'altres.

Les subvencions concedides es concediran per establiment, per la qual cosa per a un mateix establiment únicament es pot presentar una sol·licitud de les persones explotadores o propietàries.

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia a partir del dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria al BOIB i finalitza el 30 de juny de 2024.

Categoría

Illes Balears