El Govern destinarà gairebé 1.000 milions a personal docent de pública i privada per les millores dels acords marc. El Govern destinarà prop de 1.000 milions a personal docent de pública i privada per les millores dels acords marc.

El Govern destinarà gairebé 1.000 milions a personal docent de pública i privada per les millores dels acords marc. 

El Govern destinarà prop de 1.000 milions a personal docent de pública i privada per les millores dels acords marc.

Educació incrementa els recursos a l'escola concertada i preveu aportar 202 milions per a personal i 27 milions per a funcionament

PALMA, 15 Nov.

La Conselleria d'Educació i Universitats preveu una despesa de personal de fins a 713 milions a l'ensenyament públic i 202 a la concertada en el marc de l'aplicació de les millores laborals i salarials contingudes, respectivament, en l'acord marc de la Taula de l'Ensenyament Públic i l'acord marc de la Taula de l'Ensenyament Concertat signats aquest any.

Així ho ha explicat aquest dimecres el responsable de l'àrea, Antoni Vera, que ha comparegut a la Comissió d'Hisenda i Pressupostos del Parlament per explicar els comptes del seu departament per a l'exercici proper.

Segons ha explicat, en el cas de l'ensenyament públic, la Direcció General de Personal Docent preveu una despesa en personal docent públic de 713,8 milions d'euros, que suposen 27 milions d'euros més que el 2023.

En el cas de l'ensenyament concertat, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives preveu un increment de 3,4 milions d'euros, fins a tenir uns 202 milions d'euros per a l'aplicació de l'acord marc i la millora de les condicions del cos docent de l'ensenyament concertat. En total, ambdues partides suposen un increment de més de 30 milions d'euros.

A més de les millores laborals per al cos docent, la Conselleria preveu destinar 13,3 milions d'euros per a la partida de despeses de funcionament dels centres públics, 1,5 milions més que el 2023, i 27 milions en el cas dels centres concertats, el que suposa un increment de 2,1 milions respecte a l'exercici anterior.

Aquests increments a la concertada, ha defensat el conseller, són possibles "per la no aplicació dels retallades a unitats de la concertada i de necessitats especials".

El conseller Vera ha indicat que les línies que seguirà la seva àrea amb els pressupostos serviran per posar els ciments sobre els quals es volen construir les polítiques educatives i que són "la reforma, millora i actualització del sistema educatiu per fer-lo més efectiu, eficient i just".

En total, la Conselleria gestionarà un pressupost de 1.353,8 milions d'euros per a l'exercici 2024, el qual suposa 94,4 milions més respecte a l'any 2023 i un increment del 7,5 per cent. Aquest pressupost inclou una aportació de 21 milions d'euros provinents del fons d'insularitat i 31 milions més dels complements retributius.

El conseller ha destacat igualment que la Direcció General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat disposarà d'una partida de 51 milions d'euros, gairebé 31 milions d'euros més respecte a l'exercici 2023, per a la implantació de la gratuïtat a tots els cicles d'educació infantil (de 0 a 3 anys).

L'Ibisec, d'altra banda, preveu per a l'any 2024 una inversió de 47,7 milions d'euros, que formarà part de la previsió de 154 milions que costarà el nou Pla d'Infraestructures. Les inversions preveuen 13 centres nous, importants ampliacions, la creació de gimnasos, l'habilitació de menjadors o la millora de l'accessibilitat.

"Es faran inversions com mai s'ha fet. Hi ha infraestructures en estat lamentable per l'oblit de l'anterior Govern", ha afirmat Vera.

La Conselleria preveu igualment destinar 16,3 milions d'euros per ampliar el servei de transport escolar als estudiants que cursen batxillerat en un centre que no està ubicat en el seu municipi de residència perquè no disposa d'un centre docent públic que imparteixi aquests estudis en el seu municipi.

.

Tags

Categoría

Illes Balears