Notícies Balears.

Notícies Balears.

El Govern estima que els balears podran estalviar 36 milions en la declaració de 2023 amb les deduccions autonòmiques.

El Govern estima que els balears podran estalviar 36 milions en la declaració de 2023 amb les deduccions autonòmiques.

PALMA, 3 d’Abril.

El Govern calcula que les noves deduccions autonòmiques a la declaració de la renda de 2023 suposaran un estalvi de 36 milions d’euros per als contribuents de Balears, enfront dels 19,5 milions de l’exercici passat, la qual cosa suposa un augment del 85%.

Així ho ha anunciat el vicepresident del Govern i conseller d’Hisenda, Economia i Innovació, Antoni Costa, en la presentació de l’inici de la campanya de la declaració de la renda de 2023, en la qual ha estat acompanyat de l’administrador tributari de l’Agència Tributària de Balears (ATIB), Albert Roibal.

La campanya de la Renda 2023, que s’inicia aquest 3 d’abril a Balears, comptarà amb 23 deduccions autonòmiques per aplicar-se a la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), vuit de les quals 'millorades' o de nova creació.

En l’actual exercici s’han fixat els llindars de renda que es poden acollir a la majoria d’aquestes deduccions autonòmiques en els 33.000 euros, per a les declaracions individuals, i 52.800 euros, per a les conjuntes, però en el cas de les famílies nombroses o monoparentals s’incrementa en un 20%. Amb aquest augment dels límits de renda, la Conselleria ha estimat que un 81% dels declarants podrien beneficiar-se d’aquestes bonificacions.

Costa ha recordat que les deduccions autonòmiques no s’inclouen automàticament en el projecte i ha demanat als contribuents de les Illes que revisin la seva declaració i comprovin si poden aplicar-se alguna de les deduccions autonòmiques abans de donar la seva conformitat.

En matèria d’habitatge, els contribuents de Balears es poden beneficiar de cinc deduccions fiscals que són compatibles amb les deduccions estatals. D’una banda, s’ha millorat la deducció per arrendament d’habitatge, que ha passat d’un màxim de 440 a 530 euros --el 15% de la despesa--, i s’han ampliat els destinataris, ja que s’inclouen els majors de 65 anys sense activitat laboral.

A més, també s’ha millorat la deducció fins al 20% de la despesa amb un màxim de 650 euros per als menors de 30 anys, persones amb una discapacitat major del 33%, famílies nombroses i monoparentals. També s’ha incrementat la deducció per compensar la pujada dels interessos en les hipoteques variables, ja que passa a ser de 400 euros enfront dels 250 euros de l’exercici anterior.

El responsable d’Hisenda ha destacat que per a aquesta campanya també s’introdueix una novetat quant a les deduccions per lloguer i és que l’arrendatari podrà acollir-s’hi sense que la fiança estigui dipositada a l’Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi), tot i que té obligació legal de fer-ho.

En aquest àmbit, es mantenen altres tres deduccions, com la deducció per la millora de la sostenibilitat de l’habitatge, amb una desgravació del 50% de la despesa i amb un límit de 10.000 euros, la deducció per arrendaments de béns destinats a l’habitatge, que arriba al 75% de la despesa en primes d’assegurança per impagaments, amb un límit de 440 euros de la quota autonòmica, i la deducció per arrendaments derivats del trasllat temporal per motius laborals, amb el 15% de la despesa i també amb un màxim de 440 euros.

En matèria d’educació, hi ha tres possibles deduccions. Algunes es milloren com la deducció per cursar estudis d’educació superior fora de l’illa de residència, que passa de 1.760 a 1.880 euros per fill que depengui econòmicament dels pares --el 50% de la quota íntegra autonòmica--, i s’elimina l’exigència que no exista l’oferta educativa a Mallorca.

També es modifica la deducció per adquirir llibres de text amb el 100% del cost, que fins ara era de 250 euros per cada fill i s’augmenta a 350 euros de forma específica per a menors de 30 anys, persones amb una discapacitat major del 33%, famílies nombroses i monoparentals. En el cas de la desgravació per l’aprenentatge extracurricular d’idiomes estrangers es manté, amb un 15% de la despesa i el límit de 110 euros per fill.

Per a la present campanya, el Govern ha creat dues noves deduccions en els casos de naixement d’un fill o per adopció d’un menor, que són de 800 euros pel primer fill, 1.000 euros pel segon, 1.200 euros pel tercer i 1.400 euros pel quart i següents.

En el cas de la deducció per naixement, i una vegada desenvolupat el reglament pertinent, es podrà demanar el pagament anticipat amb caràcter retroactiu a l’1 de gener de 2024, i no caldrà esperar a fer la declaració de la renda l’any que ve, cosa que per a l’actual campanya de la renda aquesta mesura no té efectes.

També es millora la deducció per acollir menors de 6 anys per motius de conciliació, que s’amplia fins al 50% de les despeses i un límit de 900 euros per als menors de 30 anys, persones amb una discapacitat major del 33%, famílies nombroses i monoparentals. A més, es manté la deducció per declarants amb discapacitat física, sensorial o psíquica.

En el cas del mínim personal i familiar, s’ha incrementat un 10% per als contribuents majors de 75 anys, pel segon fill i seguents --fins ara només era a partir del tercer fill-- i pels ascendents a càrrec del contribuent.

Les vuit deduccions fiscals autonòmiques restants es mantenen, tant les que es refereixen a les inversions en accions o participacions socials de noves entitats, com les altres que s’engloben al bloc 'Donatius i ajudes', i inclouen les subvencions per zones catastròfiques, per pal·liar l’impacte de la inflació durant el 2023, donacions a entitats per I+D, per al foment de la llengua catalana, a entitats del tercer sector, i donacions o cessió d’ús relatiu al mecenatge cultural, científic i/o esportiu.

Preguntat pels dades de la passada campanya, Costa ha indicat que a Balears hi van haver més de 560.000 declarants i prop de 80.000 es van poder aplicar alguna d’aquestes deduccions autonòmiques.

De la mateixa manera, l’ATIB ha recordat que manté el servei Renda Àgil per ajudar a fer la declaració de l’IRPF de manera complementària al servei que ofereix l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a les seves oficines.

Així, des del 28 de maig fins al 28 de juny es podrà demanar cita prèvia per fer la declaració de manera presencial entre el 3 de juny i l’1 de juliol.