Notícies Balears.

Notícies Balears.

El Govern obre una línia de 25 milions d'euros per a la retirada d'amiant en projectes de fotovoltaica.

El Govern obre una línia de 25 milions d'euros per a la retirada d'amiant en projectes de fotovoltaica.

PALMA, 27 Des. La Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, a través de la Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, convocarà, per primera vegada, una línia d'ajuts dotada amb 25 milions d'euros procedents de fons europeus NextGeneration que contemplen la retirada de fibrociment, o amiant, en projectes d'instal·lació de plaques fotovoltaiques tant en polígons industrials com en edificis ja existents de particulars, empreses, associacions o societats públiques.

El conseller del ram, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha explicat que aquests ajuts neixen des de la necessitat i la responsabilitat i ha afegit que és bàsic ampliar els recursos per poder eliminar aquest material tan contaminant i perjudicial per a l'entorn i alhora fomentar l'ús d'energies renovables a través de la instal·lació de plaques fotovoltaiques. "L'objectiu i prioritat és aconseguir eliminar-lo al màxim dins de la nostra política de lluita contra el canvi climàtic", ha apuntat.

Segons han assenyalat en una nota de premsa, el Govern llançarà aquesta setmana dues convocatòries d'ajuts dins del Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de Balears (Piteib) amb l'objectiu de promoure l'ús d'energies renovables, l'eliminació de residus perjudicials, facilitar el camí de la transició energètica i lluitar contra el canvi climàtic de forma efectiva.

Els interessats, tant empreses com particulars, podran sol·licitar-les a partir del 15 de gener i tindran sis mesos per fer-ho, amb data límit el 15 de juliol de 2024.

D'una banda, es convocaran ajuts destinats a polígons industrials per a actuacions lligades a l'autoconsum col·lectiu amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d'energia renovable, instal·lacions de renovables tèrmiques, així com actuacions sobre la mobilitat sostenible, amb la finalitat d'augmentar la producció d'energia elèctrica renovable, la reducció del consum d'energia i de les emissions de CO2.

La seva dotació econòmica serà de 15 milions d'euros distribuïts en dues anualitats: set milions l'any 2024 i vuit milions l'any 2025 i les actuacions i projectes hauran de realitzar-se en el termini establert, que mai podrà ser posterior al 31 de juliol de 2025.

Els beneficiaris podran ser organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques, fundacions del sector públic i consorcis que desenvolupin la seva activitat a la comunitat autònoma, així com comunitats d'energies renovables, comunitats ciutadanes d'energia, comunitats de propietaris, associacions empresarials, cooperatives o entitats sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes o que comptin amb almenys cinc membres.

Aquesta primera convocatòria marca una sèrie d'incentius subvencionables com la implantació d'instal·lacions d'autoconsum col·lectiu amb o sense emmagatzematge elèctric amb fonts d'energia renovable en polígons industrials; la implantació de sistemes de vehicle compartit amb servei en polígons industrials; l'adquisició de vehicles llançadora zero emissions amb servei en polígons industrials; així com les instal·lacions centralitzades de producció d'energia tèrmica amb fonts renovables de les tecnologies hidrotermal o aerotermal (exceptuant les tecnologies aire-aire), destinades a la climatització i/o aigua calenta sanitària en polígons industrials.

Amb aquesta ajuda, que cobriria la retirada del fibrociment així com el seu posterior tractament, el propietari podria percebre prop del 30 per cent del cost si fos una petita empresa i del 12 per cent en cas d'una gran empresa.

L'altra línia d'ajuts, enfocada a empreses de les Illes compta amb un pressupost de 10 milions d'euros, repartits igualment en dues anualitats de tres milions l'any 2024 i set milions l'any 2025.

Els seus beneficiaris, petites i mitjanes empreses de les illes, podran accedir a la convocatòria a través de dos programes d'incentius subvencionables: projectes d'instal·lacions d'autoconsum amb o sense emmagatzematge elèctrics a través de fonts d'energia renovable o projectes d'eficiència energètica per a instal·lacions d'il·luminació a l'interior d'edificis ja existents.

.