Notícies Balears.

Notícies Balears.

El Govern presenta al·legacions al Reglament General de Costes. El Govern presenta al·legacions al Reglament General de Costes.

El Govern presenta al·legacions al Reglament General de Costes.

El Govern presenta al·legacions al Reglament General de Costes.

PALMA, 31 de març.

El Govern ha presentat al·legacions al Reglament General de Costes, en les quals, a través de la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua, argumenta el seu desacord amb la reforma, ressaltant omissions en la consulta pública i discrepàncies amb les exigències ambientals i territorials de les illes.

En una nota de premsa, la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua ha informat que el Govern ha presentat al·legacions a la reforma del Reglament General de Costes que ajusta els límits de les concessions en el domini públic marítim-terrestre. Aquesta decisió respon a la preocupació per l'adequació d'aquestes modificacions a les necessitats reals de l'entorn costaner de les Balears i els processos legals requerits per a la seva implementació.

En aquest context, el Govern subratlla el seu compromís amb la salvaguarda del domini públic marítim-terrestre. L'administració autonòmica considera que el projecte de reforma, proposat després de la anul·lació del Reglament de Costes de 2022 pel Tribunal Suprem a causa de l'omissió de la consulta pública, "no reflecteix adequadament els interessos i necessitats de la comunitat insular".

El Govern creu que la consulta pública prèvia realitzada "s'ha fet sense facilitar a la ciutadania l'accés a documents clars i concisos i sense la informació necessària per a una participació informada". D'aquesta manera, ha apuntat que aquesta "deficiència" va en contra del que s'estableix a l'article 133.4 de la Llei 39/2015, per la qual cosa la situació actual "equival a una falta de consulta" i s'aposta per la realització d'una nova consulta pública prèvia "que compleixi amb totes les garanties legals".

També es qüestiona la necessitat de modificar el Reglament General de Costes de 2014 per motius relacionats amb el canvi climàtic. Doncs, segons la Conselleria del Mar i el Cicle de l'Aigua, les preocupacions que es pretenen abordar ja estan contemplades a la Llei de Costes de 1988, la seva modificació de 2013, el propi reglament de 2014, i en l'Estratègia d'Adaptació al Canvi Climàtic de la Costa Espanyola de 2017.

La reforma del Reglament General de Costes presenta objectius "imprecisos i innecessaris", a judici del Govern balear, especialment en la modulació i limitació de la durada de les concessions, així com la introducció de procediments de concurrència competitiva "sense justificació clara".

La proposta inclou a més, segons argumenta en les seves al·legacions la Conselleria del Mar i del Cicle de l'Aigua, el desenvolupament reglamentari de definicions legals que impliquen noves delimitacions, incorporant terrenys contigus al domini públic marítim-terrestre de forma "injusta i fins i tot, en alguns casos, il·legal".

Les modificacions suggerides "manquen d'una necessitat demostrada i podrien violar principis de legalitat i coherència normativa", ha afegit, apuntant que "hi ha alternatives menys disruptives per corregir errors, que permetrien abordar les preocupacions sense alterar significativament l'actual marc regulador".

Per últim, el Govern ha considerat que s'han d'explorar solucions alternatives, tant reguladores com no reguladores, a la modificació del reglament. Aquestes mesures "evitarien l'eliminació de llocs de treball en el domini públic marítim-terrestre, acció que no reconeix el valor social i econòmic del litoral", ha assenyalat l'executiu autonòmic, per al qual aquesta perspectiva "és crucial, especialment en una comunitat com les Balears, amb una geografia insular i un sector terciari predominant".