El Govern publica la convocatòria de les ajudes de lloguer del 2023 amb una dotació de 8,77 milions.

El Govern publica la convocatòria de les ajudes de lloguer del 2023 amb una dotació de 8,77 milions.

Les sol·licituds es podran presentar a partir del 15 de novembre

PALMA, 14 d'octubre.

El Govern ha publicat aquest dissabte la convocatòria de les ajudes de lloguer 2023, amb una dotació de 8,77 milions d'euros, i les sol·licituds es podran presentar a partir del pròxim 15 de novembre.

Segons ha informat la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat en una nota de premsa, el Govern ha publicat aquest dissabte les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes de lloguer de l'any 2023 al BOIB, que compta inicialment amb una dotació de 8,77 milions d'euros. El termini per presentar sol·licituds s'obrirà el pròxim 15 de novembre i finalitzarà el dia 15 de desembre, tal com ja es va fer en la convocatòria de l'any passat.

La partida de la convocatòria de 2023 ascendeix a 8.774.766,38 euros, dels quals 6.574.766,38 euros provenen de fons estatals a través del Pla Estatal d'Habitatge i 2.200.000 euros de fons propis de la Comunitat Autònoma, i es dirigeix a persones amb escassos recursos econòmics i amb lloguers mensuals de fins a 900 euros al seu domicili habitual. Són ajudes als lloguers pagats el 2023.

Les ajudes cobreixen un màxim del 50 per cent de la renda del lloguer, amb un límit d'ajuda per habitatge de 3.000 euros anuals, mantenint també els límits d'ingressos establerts per poder acollir-se a la convocatòria. Com a regla general, els ingressos del nucli familiar no poden ser superiors a 24.318 euros anuals, tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (Iprem).

Aquest límit s'augmenta en determinats casos fins als 32.424 euros (quatre vegades l'Iprem) si es tracta d'una família nombrosa de categoria general, persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme; i fins als 40.530 euros (cinc vegades l'Iprem) en el cas de famílies nombroses de categoria especial o persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 per cent.

Aquest any, s'ha habilitat una pàgina web de la nova convocatòria de les ajudes, 'Ajudes Lloguer 23', en què es pot consultar la informació relativa a les ajudes i, un cop s'obri el termini, es podran tramitar les sol·licituds de forma telemàtica. Aquesta web estarà operativa a partir d'aquest proper dilluns 16 d'octubre. També es podrà demanar cites presencials per facilitar la seva presentació a les persones que requereixin el seu suport en la tramitació.

Els requisits per optar a les ajudes són, entre d'altres, ser titular d'un contracte de lloguer de vivenda a Balears amb una durada mínima d'un any; l'habitatge llogada ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona sol·licitant; la renda màxima de lloguer serà igual o superior als 900 euros mensuals; tenir els titulars del contracte la nacionalitat espanyola o la residència legal; estar al corrent del pagament de les rendes del lloguer en el moment de la sol·licitud; i complir amb els requisits d'ingressos màxims establerts.

Així mateix, com ve sent habitual, aquestes ajudes no són compatibles amb cap altra ajuda per al pagament del lloguer del Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025, ni amb les que, per a aquesta mateixa finalitat, puguin concedir la Comunitat Autònoma, les entitats locals o qualsevol altra Administració o entitat pública.

Aquesta incompatibilitat no afecta les ajudes excepcionals a víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb fins d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, persones objecte de desnonament de l'habitatge habitual, persones sense sostre i altres persones especialment vulnerables. Així com les persones perceptores de prestacions no contributives de la seguretat social ni les beneficiàries de la renda mínima vital.

.

Categoría

Illes Balears