• divendres 31 de març del 2023

El Govern publica un document amb els supòsits en què la seguretat laboral preval sobre l'estalvi energètic

img

PALMA, 9 Ago.

El Govern balear ha publicat aquest dimarts una instrucció en què s'informa de els supòsits on la normativa de seguretat laboral preval per sobre del Reial decret llei d'estalvi energètic, quant a la regulació de temperatures.

La instrucció recorda que, com ja s'aplicava fins ara, les condicions ambientals dels llocs de treball, com és la temperatura o la humitat, estan regulades segons el Reial decret 486/1997, que estableix "les disposicions de seguretat i salut als llocs de treball", com ja recorda el mateix RDL de mesures d'estalvi energètic que ara entrarà en vigor.

En aquest sentit, el RD 486/97 ja marca que el llindar màxim en ocupacions no sedentàries se situa entre els 14 i els 25 graus, segons l'activitat i el risc laboral per al seu desenvolupament. Així mateix, la temperatura dels locals on es fan treballs sedentaris, propis d'oficines o similars, la temperatura estarà compresa entre els 17 i els 27 graus.

Per tant, seran les empreses a través dels seus serveis de prevenció (propis o aliens) les que avaluaran, en cada cas, els riscos laborals de cada lloc de treball, i que determinaran, per a cada lloc, activitat i àrea, les temperatures adequades que garantiran la seguretat i salut de les persones treballadores.< /p>

Més en concret, la instrucció de la Conselleria exemplifica diferents supòsits on serà competència dels serveis de prevenció els llindars tèrmics. Aquests són, per exemple, llocs de treball amb temperatura de l'aire alta (cuines de restaurants), llocs de treball amb elevats nivells d'humitat (bugaderies), tasques on es faci una activitat física intensa o llocs de treball amb radiació tèrmica elevada (forns ).

Notícies més vistes Avui