Notícies Balears.

Notícies Balears.

El Parlament aprova la llei que amplia l'eliminació de l'Impost de Successions afegint més deduccions fiscals.

El Parlament aprova la llei que amplia l'eliminació de l'Impost de Successions afegint més deduccions fiscals.

PALMA, 14 Nov.

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts el projecte de llei de fiscalitat que estén i consolida l'eliminació de l'Impost de Successions i Donacions (ISD), incorpora millores en el de Transmissions Patrimonials (ITP), i ho ha fet afegint, a més, noves deduccions incorporades al llarg de la tramitació. Cal recordar que el decret llei ja va ser validat al juliol però es va acordar tramitar-lo com a projecte de llei.

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha defensat que al llarg de la tramitació, els grups parlamentaris han pogut fer aportacions i millorar el consens i ha destacat especialment les nombroses deduccions fiscals incorporades a petició de Vox i transaccionades pel PP. En total, el text ha incorporat 17 esmenes del PP, cinc de Vox i tres del PSIB, una d'elles transaccionada per Més per Menorca.

D'aquesta manera, s'han inclòs rebaixes en l'IRPF com un increment del 10% del mínim personal i familiar per a majors de 65 i majors de 75 anys; un increment del mínim per descendents a partir del segon i un increment del mínim per ascendents.

S'han introduït, a més, altres millores com deduccions per a la compra de llibres de text i altres desgravacions enfocades a menors de 30 anys, famílies nombroses i monoparentals, persones que tinguen persones amb discapacitat a càrrec o persones jubilades, per exemple, en arrendaments.

Costa ha reivindicat que la llei tindrà un impacte de 200 milions d'euros que beneficiarà l'80 per cent de la ciutadania, que mereix "tenir els diners a les seues butxaques per a arribar a finals de mes i atendre les seues necessitats". El vicepresident ha qualificat la jornada com a històrica i ha expressat el seu compromís de mantenir els avantatges fiscals mentre el PP estiga en el govern.

Fins a l'últim minut, els grups parlamentaris han estat negociant la inclusió d'esmenes al text final. Així, durant el debat s'ha pogut veure diputats del PP dialogant amb representants dels altres grups.

"Les rebaixes fiscals no suposen una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis públics. Baixem impostos augmentant la renda disponible per a les famílies", ha reivindicat el conseller.

En relació a l'ISD i a l'ITP el text final ha recollit aportacions del Col·legi d'Advocats, dels assessors fiscals i dels tècnics tributaris amb l'objectiu de clarificar el text i garantir el màxim benefici per als ciutadans.

En aquest sentit, destaca l'ampliació al 100% en l'Impost de Successions en els casos de donacions d'immobles per habitatge habitual o de diners per a la compra. També s'incrementa el valor màxim d'habitatges que es poden beneficiar de l'eliminació de l'ITP per a joves menors de 30 anys o la reducció del 50% per a menors de 35 en aquelles zones amb valors més elevats, com per exemple a Eivissa, dels 270.000 fins als 350.000 euros.

També s'ha inclòs que es puga registrar un habitatge no pel seu valor de referència, sinó per fins a un 20% més del valor de referència amb l'objectiu de donar un ampli marge per equiparar-ho al valor real de mercat.

En matèria fiscal, concretament, els contribuents menors de 36 anys i també els majors de 65 anys que no exerceixen cap activitat laboral o professional es podran deduir un 15%, passant de d'un màxim de 440 euros a 530 euros anuals.

Per a menors de 30 anys, persones amb discapacitat igual o superior al 33%, o famílies nombroses o monoparentals, la deducció podrà ser del 20% fins a un màxim de 650 euros anuals.

També augmenta la deducció per despeses relatives a descendents menors de sis anys per motius de conciliació. Al mateix temps, les famílies nombroses i monoparentals per lloguer de l'habitatge habitual, per la compra de llibres de text i per les despeses per conciliació podran incrementar la base imposable màxima de 52.800 euros en tributació de conjunta o de 33.000 euros en tributació individual, en un 20%.

També s'amplien els casos en què es pot incrementar un 10% els importants mínims del contribuent, per descendents i per discapacitat, que formen part del mínim personal i familiar. Per exemple, per al contribuent major de major de 75 anys. També per al segon descendent, i per ascendents.

A més de les esmenes incorporades durant la tramitació, a proposta del PSIB s'han incorporat en el debat d'aquest dimarts deduccions per a persones que tenen préstecs per a hipoteques variables i, amb transacció de Més per Menorca, deduccions per a famílies amb fills que estudien fora de Balears. A iniciativa de Vox s'han incorporat finalment nous increments en les deduccions per naixement i adopció.

Les deduccions aprovades aquest dimarts se sumen a les que estan contingudes en el projecte de Pressupostos autonòmics entre les quals destaca la rebaixa del 0,5% en la trama autonòmica de l'IRPF per a rendes inferiors a 30.000 euros.

El diputat del PSIB, Llorenç Pou, ha qualificat el projecte com una xapussa fiscal, mentre que el portaveu de MÉS per Mallorca ha justificat la seua oposició perquè "no és una bona llei". La diputada de Vox Patricia de les Heras ha reivindicat les mesures encaminades a la conciliació que s'han incorporat per iniciativa seva.

La diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha lamentat que l'eliminació de l'ISD crea ciutadans de primera i de segona, expressió que, en la seua rèplica, el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, ha qualificat com una "vergonya" el dia després de registrar-se el projecte de llei de l'amnistia. "Tenien un vicepresident i diversos diputats. Ara sol un. Seguisca així i en 2027 Unides Podem no tindrà ni un diputat", ha afirmat el 'popular'.