Notícies Balears.

Notícies Balears.

El Parlament demana al Govern denunciar el Pacte Verd Europeu i les seves "greus conseqüències" davant de l'Estat i la UE. El Parlament demana al Govern denunciar davant de l'Estat i la UE el Pacte Verd Europeu i les seves "greus conseqüències".

El Parlament demana al Govern denunciar el Pacte Verd Europeu i les seves

PALMA, 7 de maig.

El Parlament ha aprovat aquest dimarts una PNL presentada pel PP per la qual, a partir d'una esmena de Vox, s'insta al Govern a denunciar davant l'Estat i les institucions europees el Pacte Verd Europeu i les "greus conseqüències" que ha tingut per a l'economia espanyola, especialment en el sector primari.

Així s'ha votat aquest dimarts durant el ple del Parlament, en el marc del debat de la PNL de suport al sector agrari presentada pels 'populars'.

Amb aquesta mateixa iniciativa, la cambra balear declara el seu suport al sector agrari i el compromís de continuar treballant conjuntament, per arribar a les millors solucions i mesures per al sector.

Igualment, insta el Govern Central, el Govern i les institucions europees a dur a terme totes les accions necessàries per simplificar, reduir i flexibilitzar les tramitacions administratives, les normatives aplicables al sector, la tramitació de la PAC, a més de l'administració electrònica aplicant sistemes per garantir-ne l'accés.

La encarregada de defensar la iniciativa ha estat la diputada del PP María Salomé Cabrera, qui durant la seva intervenció ha posat en valor la feina de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural i la seva "dinàmica per donar resposta a les reivindicacions justes del sector".

Seguidament, ha procedit a justificar cadascun dels punts que contempla la iniciativa, incidint en els problemes que "venen de fora" com la sequera, les crisis socioeconòmiques o les exigències de polítiques nacionals i europees, i en la necessitat de simplificar la tramitació i les normatives.

També ha reconegut que un dels principals problemes del sector agrari de les Illes són els sobrecostos de la insularitat i, per això, ha manifestat el suport de la formació al sector davant d'aquestes situacions i el compromís de seguir treballant per donar solució als problemes que tenen.

La següent en intervenir ha estat la diputada socialista Malena Riudavets, qui ha demanat rebutjar les pràctiques que degradin el medi ambient i promoure les que "respectin els cicles naturals, conservant la biodiversitat i assegurant un ús sostenible dels recursos".

En aquesta línia, ha cridat a la "responsabilitat" de la Conselleria i a la necessitat del "diàleg continu" amb les associacions agràries, alhora que ha posat en valor les 43 mesures introduïdes des del Ministeri.

De la seva banda, el diputat MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha reconegut la "greu situació del camp i la ramaderia" de les Balears, que "no és nova". Davant d'això, ha demanat "mesures valentes per equilibrar la situació de perjudici que viu respecte d'altres territoris", i ha assegurat que la seva formació "mai deixarà de reclamar a l'Estat el que aquesta terra es mereix".

"Ara bé, si tenen una Conselleria d'Agricultura, és per alguna cosa", ha recriminat al Govern, alhora que ha demanat la implicació del sector turístic en la promoció del producte local.

Per la seva part, la diputada de Vox Patricia de les Heras ha fet referència al "fart i desesperació" del sector agrari i, en contraposició, ha volgut reflectir el "inquebrantable compromís" de la seva formació amb el sector, "que tant ha patit sota el jou de polítiques desconectades de la realitat".

L'últim en intervenir ha estat el diputat Llorenç Córdoba, qui ha expressat el "màxim suport" de Formentera al sector agrari, alhora que ha demanat "mesures específiques" per a l'illa i "un canvi normatiu en la llei agrària".

El Parlament, a través de la iniciativa, declara el seu suport al sector agrari i el compromís de continuar treballant conjuntament, per arribar a les millors solucions i mesures per al sector.

També insta el Govern Central, el Govern i les institucions europees a dur a terme accions per simplificar, reduir i flexibilitzar les tramitacions administratives, les normatives aplicables al sector, la tramitació de la PAC, a més de l'administració electrònica aplicant sistemes per garantir-ne l'accés.

A més, es demana al Govern Central que exigeixi una moratòria a la implementació del quadern de camp digital i com a màxim una presentació anual del quadern digital, així com una moratòria de la factura electrònica, tal com demanen les associacions agràries.

El punt 4 insta el Govern Central a recuperar davant del Consell de Ministres d'Agricultura de la UE la proposta d'exigir l'aplicació de les anomenades clàusules mirall en les relacions comercials de productes agroalimentaris amb tercers països.

A més, es demana a l'Estat, al Govern i les institucions europees que combatin el factor d'insularitat, tenint en compte la doble i triple insularitat de Menorca, Eivissa i Formentera, en totes i cadascuna de les seves accions, normatives, línies d'ajudes, tramitacions administratives o altres, per tal de recuperar la competitivitat balear.

També s'insta al Govern, al Govern Central i institucions europees a prendre les mesures necessàries i a facilitar els canvis oportuns en les explotacions, per afrontar i combatre els efectes del canvi climàtic i de la sequera, i a l'Estat a complir el contingut de la PNL sobre l'avaluació de la implementació i els recursos financers destinats a la PAC a Espanya.

D'altra banda, es demana al Govern el disseny i aprovació, amb el màxim consens amb les CC.AA. i els representants del sector, del model dels nous eco-registres, tenint en compte les especials peculiaritats de les Illes, i que doti de pressupost a la Llei de la Cadena Alimentària, per al seu correcte compliment.

El punt 10, amb esmena de MÉS, demana instar al Govern a efectuar els canvis necessaris per implementar el sistema d'assegurances agrícoles per adaptar-se a les noves realitats particularment en sequeres continuades, fenòmens meteorològics extrems més freqüents i l'arribada de plagues.

També s'insta al Govern a seguir treballant i dur a terme tots els esforços per aconseguir la simplificació administrativa i per agilitzar els tràmits administratius i concretament les ajudes, i a seguir treballant per combatre la sequera i seguir afavorint una línia d'ajudes a la sequera en què es puguin beneficiar el màxim d'explotacions tenint en compte la realitat de les Illes.

D'altra banda, es demana a l'Executiu balear que segueixi donant veritable impuls al producte local en compliment de la Llei Turística, mitjançant eines com la recentment creada Mesa de Coordinació de la Cadena Alimentària i Promoció del Producte Agrícola i Alimentari d'Origen Local, de la qual formen part també els representants del sector, els consells i la Felib, i que compleixi el contingut de la PNL sobre polítiques de suport al producte local.

Com a nous punts introduïts en el debat, també es demana al Govern que implementi el pla general d'aigües regenerades per regadius agrícoles existents a les Illes; garantir que les administracions públiques es nodreixin de tant producte local com sigui possible, i intensificar la feina de promoció de varietats locals i, particularment, de les millor adaptades a la sequera o temperatures més altes.

Finalment, s'afegeix instar als consells a garantir el compliment de la llei turística pel que fa al percentatge de producte local que han de consumir els establiments turístics, i al Govern a denunciar davant de l'Estat i les institucions europees el Pacte Verd Europeu i les greus conseqüències que ha tingut per a l'economia espanyola, especialment en el sector primari.