Notícies Balears.

Notícies Balears.

El Parlament demana al govern espanyol informació verídica sobre l'arribada de menors no acompanyats a les Balears.

El Parlament demana al govern espanyol informació verídica sobre l'arribada de menors no acompanyats a les Balears.

Reclamen també la convocatòria de la Conferència Sectorial d'Immigració per conèixer què suposarà el traspàs de competències a Catalunya

PALMA, 14 Març.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament ha aprovat aquest dijous una Proposició No de Llei defensada pel PP, per la qual es demana a l'Estat que proporcioni informació fidedigna sobre l'arribada de menors no acompanyats a Balears.

La iniciativa, en aquest sentit, insta al Govern a complir tots els mecanismes relacionats amb l'arribada d'aquests menors i el seu lloc d'estada i financiació, perquè el Govern i els consells insulars puguin exercir el cuidat i tutela d'aquest tipus de població migrant.

Del mateix mode, requereix que s'actualitzi el protocol marc que regula les actuacions en relació als menors no acompanyats, aprovat el 2014, i que consideri les Illes com a comunitat 'frontera' d'acord amb els sistemes de contingència que regulen l'abordatge de situacions d'emergència en crisis migratòries.

El Parlament, d'altra banda, insta a l'Executiu central a convocar la Conferència Sectorial d'Immigració per conèixer què suposarà el traspàs de competències d'immigració a Catalunya a la resta de comunitats autònomes.

La iniciativa també insta als ministeris de Drets Socials, Consum i Agenda 2030; de Joventut i Infància; d'Igualtat, i d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions a mantenir una reunió de treball amb la Conselleria de Famílies i Assumptes Socials tan aviat com sigui possible amb la finalitat de marcar una fulla de ruta per al desenvolupament de l'agenda balear.

A més, es demana a l'Estat que doti les comunitats autònomes dels recursos econòmics suficients per a la gestió i la concessió de les ajudes de l'Ingrés Mínim Vital, si es produeix el traspàs d'aquesta prestació a l'administració autonòmica.

A més, se li demana que doti econòmicament al Govern per a la gestió de les pensions no contributives, "una deute d'Espanya amb Balears", ja que es va traspassar la seva gestió però no la seva finançament; que convoqui la Conferència Sectorial d'Igualtat per abordar la finançament, per al 2024, de les mesures amparades en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, i que impulsi la connexió del Sistema Viogen amb les aplicacions informàtiques de totes les comunitats autònomes per fer un seguiment efectiu i d'avaluació de riscos en els casos de violència contra les dones.

També s'insta a l'Estat a crear un document marc que estableixi les metodologies de treball i una recopilació de bones pràctiques en igualtat, amb la finalitat d'articular una guia de polítiques i accions més efectives, que simplifiquin el treball en aquest àmbit i evitin la dispersió de les dades manejades per les administracions.

La Comissió també ha aprovat aquest dijous una Proposició No de Llei presentada per MÉS per Mallorca, per la qual s'insta al Govern a complir el pla de conciliació i corresponsabilitat.

La iniciativa demana desenvolupar la convocatòria de subvencions perquè AFA i ajuntaments es puguin adherir a l'organització de les escoles d'estiu del 2024, i establir el preu màxim per nen i mes.

També reclama tenir en compte en la convocatòria, entre altres, a famílies nombroses, monoparentals, vulnerables econòmicament o amb persones en situació de dependència o amb discapacitat, i reduir els preus establerts.

Per finalitzar, es requereix al Govern que contempli en futures convocatòries que es pugui convenir amb els consells que treuen una convocatòria per a la mateixa finalitat la transferència de crèdit corresponent, perquè puguin incorporar els recursos de l'Executiu a la seva pròpia convocatòria del mateix mode que es fa des del 2020 amb les ajudes per als desplaçaments per als alumnes de Balears que cursen estudis universitaris a la Unió Europea.