Notícies Balears.

Notícies Balears.

El Parlament demana desenvolupar un pla de manteniment del català en la infància i adolescència amb el vot en contra de Vox. El Parlament demana desenvolupar un pla de manteniment del català en la infància i adolescència amb el vot en contra de Vox.

El Parlament demana desenvolupar un pla de manteniment del català en la infància i adolescència amb el vot en contra de Vox.

El Parlament demana desenvolupar un pla de manteniment del català en la infància i adolescència amb el vot en contra de Vox.

PALMA, 14 de març.

El Parlament ha aprovat aquest dijous una Proposició No de Llei socialista, amb 12 vots a favor i el vot en contra de Vox, per la qual s'insta al Govern a desenvolupar un pla integral de manteniment i promoció del català a la infància i l'adolescència.

La iniciativa, debatuda i aprovada a la Comissió de Turisme, Comerç, Treball, Cultura i Esports, insta també a l'Executiu balear a realitzar aquest any, com estava previst, l'enquesta d'usos lingüístics a les Balears.

A més, demana el desenvolupament de més actuacions per implicar els clubs esportius, les empreses de temps lliure i les empreses relacionades amb les noves tecnologies en l'ús social de la llengua catalana entre infants i adolescents.

Per últim, es requereix al Govern que establi mesures per ampliar l'oferta cultural en català dirigida a aquest col·lectiu juvenil.

La Comissió d'aquest dijous també ha aprovat una PNL, presentada en aquest cas per Vox, relativa al dret a l'accessibilitat a les zones turístiques de les Balears. La iniciativa ha sortit endavant per unanimitat i inclou esmenes del PP, PSIB-PSOE i MÉS per Mallorca.

En aquesta, s'insta als consells insulars a elaborar, en coordinació amb els ajuntaments, un pla de turisme accessible per a les zones turístiques de les Illes, amb l'objectiu de garantir la plena accessibilitat física i cognitiva en tots els espais públics i per a tota la ciutadania.

També es demana a les institucions insulars que estableixin incentius econòmics per a l'adaptació i millora de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda en els establiments turístics, infraestructures i serveis, amb especial atenció als situats en zones d'alta afluència turística.

A més, es reclama als consells que impulsen campanyes de promoció i difusió del turisme accessible a les Balears, i que es promogui la sensibilització i formació del sector turístic en matèria d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, mitjançant programes de capacitació i la difusió de bones pràctiques en matèria d'atenció al client.

Per últim, s'insta als consells a fomentar la col·laboració públic-privada en la promoció de l'accessibilitat mitjançant la creació d'aliances estratègiques entre les administracions públiques, el sector turístic i les organitzacions de persones amb discapacitat que aposten per l'accessibilitat, així com les associacions de jubilats i persones grans.