• dimecres 29 de març del 2023

El preu de compra d'habitatges a Eivissa augmenta a tots els municipis

img

Sant Josep registra una pujada de l'11,7%

EIVISSA, 21 Jul.

El preu mitjà de compra i lloguer d'habitatge a l'illa d'Eivissa continua augmentant any rere any segons l'Observatori de Sostenibilitat d'EivissaPreservation. Així, de l'any 2020 al 2021 el valor de compra ha pujat a tots els municipis de l'Illa, principalment a Sant Josep, en registrar-se un increment de l'11,7%.

A Santa Eulària, la pujada ha estat de l'11,6% ia Eivissa, del 6,3%. A Sant Antoni i Sant Joan, l'increment ha estat del 3,7% i del 2,8%, respectivament, segons es desprèn de l'informe de sostenibilitat 2021 de l'Observatori finançat pel Consell d'Eivissa.

Segons ha destacat l'Observatori en un comunicat, des del 2006 al 2021, el valor mitjà cadastral dels béns immobles d'ús residencial s'ha duplicat i ha arribat a un augment del 100,76%, i ha passat de 47.679,83 euros l'any 2006 a 95.723. ,08 euros l'any 2021.

A l'últim exercici, aquest increment s'ha situat en un 0,6 per cent, però dobla l'increment balear fixat en un 0,3 per cent i dóna continuïtat a la pujada dels preus dels immobles urbans residencials a l'illa.

Quant al valor mitjà de mercat de l'habitatge, segons una informació recollida per la plataforma immobiliària idealista, la diferència de preus entre els anys 2020 i el 2021 ha suposat un increment de l'1,6%, passant dels 4.896 euros per metre quadrat el 2020, a 4.974 euros el 2021.

Segons l'informe, una revisió del valor de compra per municipis durant el 2021 reflecteix que Sant Joan registra el valor per metre quadrat més car de tota l'Illa, amb un preu de 6.038 euros. El segueixen el municipi de Sant Josep, amb un valor de 5.383 euros per metre quadrat, i Santa Eulària, on el metre quadrat arriba als 5.232 euros.

A la ciutat d'Eivissa, el cost per metre quadrat és de 5.118 euros, mentre que a Sant Antoni és de 3.906 euros.

Pel que fa als preus del lloguer d'habitatge, i tenint com a base la mateixa plataforma immobiliària, el 31 de desembre de 2021 el preu del metro quadrat de l'habitatge de lloguer mostrava una pujada generalitzada respecte de l'any anterior.

Eivissa va augmentar el valor dels lloguers en un 11,3%; Sant Antoni en un 6,9% i Sant Josep va assolir una pujada del 6,8%. Santa Eulària va ser l'únic municipi que va mantenir el mateix valor en les dues dates.

En el cas d'Eivissa, la pujada dels preus de lloguer en època estival va assolir l'11,9% i només es va reduir un 0,6%.

Notícies més vistes Avui