• dilluns 5 de juny del 2023

El soroll o les demores de resposta, entre les reclamacions més comunes a la Defensora de Ciutadania de Palma

img

PALMA, 28 Jun.

El soroll, l'incivisme, la demora de les respostes per part de l'administració o els problemes d'accessibilitat són algunes de les reclamacions més freqüents a la Defensora de la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma.

Així ho ha exposat la Defensora de la Ciutadania, Anna Moilanen, davant de la sala de plens de l'Ajuntament, on ha presentat la Memòria de l'Oficina de 2021, el pressupost executat de la qual l'any passat va ser de 205.036,62€, un cost aproximat de 0,49€/habitant.

Durant 2021, les àrees més afectades quant a reclamacions han estat Urbanisme, Emaya, Sanitat (per la seva competència en matèria de sorolls), Infraestructures i Multes. Concretament, des de l'Oficina s'han generat 144 peticions d'informe a les diferents àrees. de 81 expedients danys anteriors. Per tant, es van treballar un total de 150 expedients de Drets de la Ciutadania.

En relació amb els expedients d'Informació, Mediació i Assessorament (IMA), n'hi va haver un total de 356. Si als anteriors se sumen els 16 expedients del Defensor del Poble, el 2021 a l'Oficina de la Defensora es va treballar sobre 522 expedients en total.

La Defensora de la Ciutadania ha destacat que si les resolucions a favor de la ciutadania el 2020 van ser 6 de cada 10, el 2021 van ser 4 de cada 10.

Segons ha exposat Moilanen, els temps de resolució dels expedients han variat segons la seva complexitat, veient-se afectat aquest termini per la demora a la recepció dels informes i la rotació del personal de l'Oficina, que en alguns moments al llarg del 2021 va ser de tres persones.

El 63% dels expedients es resol en menys d'un any, "un temps excessiu d'espera a la ciutadania, ha indicat la Defensora. El 37% dels expedients resolts durant el 2021 es van demorar fins a dos anys o més.

Des de l'Oficina es van emetre el 2021 dues recomanacions: una sobre la participació de la ciutadania en els projectes d'especial transcendència, en plans temàtics i sectorials, i una altra sobre latenció presencial de la ciutadania en lexercici dels seus drets davant els serveis municipals. Tot i això, fins ara, no s'ha rebut resposta d'acceptació o rebuig exprés de cap.

Al llarg del 2021, a més de les cites i entrevistes amb la ciutadania, s'han mantingut 261 trobades i reunions. La Defensora ha recordat que les Balears no tenen una defensoria o una sindicatura autonòmica, "un deute i falta de compromís amb tota la ciutadania de les Illes i un incompliment flagrant de l'Estatut d'Autonomia". Per això, des de l'Oficina de la Defensora de Palma s'admeten a tràmit com a expedient IMA reclamacions extra municipals.

Notícies més vistes Avui