Notícies Balears.

Notícies Balears.

El Suprem confirma que el Govern paga 96 milions a Matthias Kühn per la desclassificació de la urbanització Muleta.

El Suprem confirma que el Govern paga 96 milions a Matthias Kühn per la desclassificació de la urbanització Muleta.

PALMA, 6 Març.

La Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat que el Govern haurà de pagar 96 milions d'euros a una empresa de Matthias Kühn per la desclassificació dels terrenys de la urbanització Muleta II a Port de Sóller.

En detall, el TS ha dictat sentència en el recurs de cassació que havia interposat la Comunitat Autònoma contra el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), de data 31 de gener de 2022, a favor de l'empresari.

El fallo, amb data 27 de febrer de 2024, rebutja el recurs de cassació i confirma l'autò del TSJIB que condemna a la CAIB al pagament de 63.533.374,48 euros, més els interessos d'aquesta quantitat devengats des del 18 de maig de 2009, data de la primera reclamació, que ascendrien a uns 32,5 milions d'euros addicionals. És a dir, més de 96 milions d'euros.

La Sentència repassa la tramitació judicial d'aquest conflicte, que es va iniciar el 2010, quan governava el socialista Francesc Antich, i finalitza ara, 14 anys després.

El Tribunal Suprem recorda que el procediment del 2010 va finalitzar mitjançant un autò de 23 de juliol de 2013, aprovant un acord transaccional que va reconèixer el caràcter urbà d'aquests terrenys.

La posterior aprovació de la Llei 12/2017, d'urbanisme de les Balears, durant l'etapa del Govern de Francina Armengol, va reclasificar de nou com a sòl rústic protegit (ANEI) aquests terrenys i va impossibilitar que Muleta es reincorporés com a sòl urbà al Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Sóller, originant la actual petició indemnitzatòria.

La sentència dictada fonamenta el seu raonament en aquesta impossibilitat de reincorporació de Muleta com a sòl urbà al PGOU de Sóller, confirmant que era procedent el pagament de la indemnització al fer impossible el desenvolupament d'aquest sòl, que havia estat abans reconegut com a urbà en l'autò transaccional de 23 de juliol de 2013.

El Tribunal Suprem obliga ara a pagar la indemnització en el termini de dos mesos, imposant a més les costes de l'incident a la Comunitat, importes tots ells que haurà d'afrontar l'actual Govern.