Notícies Balears.

Notícies Balears.

El Tribunal Constitucional estudiarà el decret llei balear que elimina el requisit del català en la sanitat.

El Tribunal Constitucional estudiarà el decret llei balear que elimina el requisit del català en la sanitat.

Admet a tràmit el recurs que van presentar els diputats del PSC i de Sumar

MADRID, 16 Gen.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat que van presentar els diputats del PSC i de Sumar contra el decret llei balear que elimina l'exigència d'un determinat nivell de català com a requisit per accedir al servei de salut autonòmic.

Així ho ha informat aquest dimarts la cort de garanties en un comunicat en el qual ha precisat que el recurs en qüestió es dirigeix contra la disposició final segona i disposició derogatòria única del Decret Llei del Govern de les Illes Balears 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents en l'àmbit educatiu i en el sanitari.

Els diputats recurrents van argumentar que el text vulnera els articles 86 de la Constitució i del 49 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (EAIB), per manca de pressupost habilitant i afectació d'un dret estatutari.

A més, els del PSC i Sumar van adreçar que podria suposar una vulneració del règim de cooficialitat lingüística i del dret dels ciutadans a emprar la llengua catalana en les seves relacions amb l'Administració sanitària.

La supressió del requisit de català en l'accés a la sanitat pública era un dels punts de l'acord de governabilitat assolit entre PP i Vox a les Balears. Anava inclosa dins d'un pla de mesures urgents per captar i fidelitzar professionals sanitaris a la comunitat, i va ser una de les primeres mesures adoptades pel govern entrant.