• divendres 31 de març del 2023

El TSJIB desestima la demanda de l'Associació Liberum contra el Govern per les mesures sanitàries a residències

img


PALMA, 30 Oct.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha desestimat la demanda de l'Associació Liberum, juntament amb 329 ciutadans, contra les mesures sanitàries en residències adoptades pel Govern el desembre del 2021.

De fet, el Tribunal Superior declara la inadmissibilitat pel que fa a l'Associació per manca de legitimitat activa, un concepte jurídic que fa referència al nexe que uneix les persones als processos judicials i el seu dret a participar-hi. És a dir, que l?associació queda expulsada del procediment perquè es considera que no està legitimada per demandar.

Pel que fa al fons de la demanda, el TSJIB avala l'actuació del Govern. Les mesures consistien en una restricció de visites limitant-les només a persones que acreditessin estar vacunades o aportessin una prova negativa; es fixaven condicions per a les sortides de les residències o nous ingressos; s'establien cribratges per als usuaris no vacunats; i es recomanava fer proves periòdiques per als treballadors.

La demanda al·legava que totes aquestes mesures vulnerarien diferents drets fonamentals i constitucionals, entre ells el dret a l'honor i la intimitat personal en imposar diferents condicions als treballadors per estar o no vacunats; o argumentava que s'induïa "de forma coactiva" a sotmetre's a una prova diagnòstica o tractament per exercir el dret a la feina.

La demanda també considerava que es vulnerava el dret a la llibertat ideològica o religiosa que pogués ser esgrimida pels afectats que decidissin, en base a les seves creences, no vacunar-se o "ser sotmesos a un mètode de diagnòstic invasiu, quan la vacunació no és obligatòria a Espanya".

El TSJIB ha desestimat totes aquestes al·legacions, considerant que les mesures no incorren en una vulneració de drets fonamentals.

Entre altres consideracions, la Sala apunta que l'acord del Consell de Govern va establir “alternatives vàlides i lògiques a l'exigència del anomenat passaport COVID" per accedir als centres, com una prova diagnòstica "senzilla i fàcilment practicable, sense cap complicació mèdica científica i d'accés al comú de la població".

Així, els magistrats no comparteixen que aquesta Les mesures suposin "un tracte degradant" i creuen que les proves diagnòstiques com a alternativa a la vacunació estan del tot justificades. "El contrari seria deixar una part de la població al marge absolut de tota coresponsabilitat en la recerca de solucions a la pandèmia global que hem patit i que ningú nega", assenyalen.

La sentència imposa les costes als demandants, amb un límit de 2.000 euros per tots els conceptes. La resolució no és ferma i contra aquesta cap recurs davant el Tribunal Suprem.

XOX

Notícies més vistes Avui