Notícies Balears.

Notícies Balears.

Els ciutadans de les illes Balears han de destinar 19,9 anys del seu salari íntegre a la compra d'una vivenda.

Els ciutadans de les illes Balears han de destinar 19,9 anys del seu salari íntegre a la compra d'una vivenda.

El preu mitjà va pujar a tancament de 2023 a les Illes Balears un 6,2%.

PALMA, 1 d'abril.

Els ciutadans de les Illes Balears han de destinar, a tancament del primer trimestre de 2024, un total de 19,9 anys del seu salari íntegre a l'adquisició d'una vivenda, la xifra més alta de la sèrie històrica.

Així es desprèn de l'Informe de Tendències del Sector Immobiliari publicat aquest dilluns per Societat de Taxació, que revela que, a nivell nacional, aquest índex es situa en 7,6 anys de salari íntegre, una xifra que reflecteix un descens del 1,3% en termes interanuals i estabilitat trimestral (-0,1%).

Per comunitats autònomes, sis de les 17 registren increments respecte al mateix període de l'any passat, sent els increments més accentuats els de les Balears i La Rioja, amb increments superiors al 10% interanual. La resta de les comunitats reflecteixen lleugers descensos en els seus índexs d'esforç.

Societat de Taxació destaca també que les Balears, en el primer trimestre de 2024, presenten, juntament amb Madrid i Catalunya, l'Índex d'Accessibilitat a una vivenda --que determina l'equilibri entre el preu mitjà de la vivenda i la capacitat d'endeutament adequada per adquirir-la-- més baix del país.

Això suposa que un ciutadà d'aquestes autonomies amb un salari mitjà no podria accedir a una vivenda mitjana sense endeutar-se més del raonable. En detall, l'Índex a les Balears és de 29 punts sobre 100; a Madrid, de 60 sobre 100, i a Catalunya de 66 sobre 100.

La mitjana nacional es situa en 75 punts sobre 100, la qual cosa suposa un augment del 2,7% respecte al quart trimestre de 2023. Malgrat aquest ascens, la xifra es manté un 8,5% per sota de fa un any.

Hi ha set autonomies que se situen per sobre de 100 punts, essent la Regió de Múrcia (118 punts), Castella-la Manxa (111) i Aragó (105) les que tenen una major ràtio d'accessibilitat.

Quant a l'Índex de Confiança Immobiliari de Societat de Taxació, a les Illes es situa al primer trimestre de l'any en 50 punts.

A nivell nacional, aquest índex experimenta un increment interanual del 2,6% i trimestral del 4,5%, fins a assolir els 49,1 punts al tancament del primer trimestre de 2024.

Si bé el resultat continua nou dècimes per sota del punt d'equilibri (50), suposa una clara ruptura de la tendència experimentada durant els últims sis trimestres, que havia estat marcada per un descens continuat d'aquest indicador.

Per comunitats autònomes, vuit se situen per sobre de la mitjana nacional i set per sobre del punt d'equilibri. Entre les primeres es troben Astúries, Canàries, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Navarra, País Basc, Balears i Andalusia. Astúries registra el major optimisme (51,5 punts), mentre que Extremadura es troba a l'extrem oposat (44,6 punts).

En taxa interanual, la majoria de les autonomies registren pujades als seus índexs, que oscil·len entre l'1,4% del País Basc i el 7,5% d'Astúries. Una situació que difereix de l'experimentada per les Balears, Aragó, Cantàbria i Extremadura, les úniques regions els índexs de les quals presenten descensos en l'últim any.

El preu mitjà de la vivenda a tancament de 2023 va pujar un 6,2% a les Balears, sent la regió on més va créixer per davant de la Comunitat Valenciana (4,3%), Andalusia (4,3%), Canàries (4,2%) i la Comunitat de Madrid (4,2%).

Per contra, les que van registrar un menor creixement van ser Castella i Lleó i Extremadura, amb un 2%. Al seu torn, la ciutat autònoma de Ceuta va registrar un increment del 1,6% anual.

A nivell provincial, totes van experimentar augments en el preu de la vivenda nova i usada en l'últim any, sent Màlaga i les Illes les que més van créixer amb un 6,3% i 6,2% interanual, respectivament.

Madrid registra el preu mitjà més elevat (2.964 euros per metre quadrat), superant així per segon any consecutiu a Barcelona (2.914 euros). Dins de les cinc províncies amb els imports més elevats també es troben Guipúscoa (2.814 euros), Balears (2.570 euros) i Biscaia (2.438 euros).

A l'altre extrem, els preus mitjans més baixos es registren a Ciudad Real (924 euros), Càceres (948 euros) i Badajoz (953 euros el metre quadrat).

.