• dimecres 30 de novembre del 2022

Els desnonaments cauen un 14,2% a les Balears durant el segon trimestre, amb un total de 315

img

MADRID/PALMA, 5 Oct.

Els desnonaments practicats per òrgans judicials de les Balears van ser 315 al segon trimestre del 2022, fet que suposa un 14,2% menys que el mateix període de l'any anterior, segons dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), publicades aquest dimecres.

D'aquests 351, 30 es van derivar d'execucions hipotecàries (un 34,8% menys que el 2021), 276 es van derivar de la Llei d'arrendaments urbans (-10,1%) i nou van respondre a altres causes (-35,7%).

>

A més, a les Illes es van comptabilitzar 37 procediments verbals possessoris per ocupació il·legal d'habitatges el segon trimestre del 2022, un 11,9% menys que el mateix període del 2021.

La Comunitat autònoma de Catalunya encapçala la llista d'autonomies amb més desnonaments entre els mesos d'abril i juny de 2022, la que més processos judicials ha iniciat per l'okupaci ò' d'habitatges i major nombre de concursos de creditors ha registrat. També destaca Andalusia com la CCAA amb més execucions hipotecàries en termes absoluts, però és Múrcia la que més registra si la comparació es fa per càpita.

Els desnonaments practicats pels òrgans judicials el segon trimestre de l'any van ser 10.816, un 6,5% menys respecte al mateix període del 2021. D'aquests, els desnonaments derivats d'execucions hipotecàries van disminuir un 16,6%, mentre que els motivats per l'impagament del lloguer van baixar un 2%.

Tot i així, la majoria dels 10.816 desnonaments realitzats entre abril i juny van ser per impagament del lloguer, 7.871, el 72,8% del total. 2.377 més --el 22%-- es van derivar d'execucions hipotecàries i els 568 llançaments restants van respondre a altres causes.

La comunitat amb més incidència el segon trimestre va ser Catalunya, amb 2.414 desnonaments, el 22, 3% a nivell nacional, seguida per Andalusia (1.922), el País Valencià (1.524) i Madrid (999).

Durant el trimestre analitzat, i segons l'informe del CGPJ, es van presentar un total de 6.242 execucions hipotecàries, un 18,3% menys en comparació del mateix període de l'any anterior.

Per comunitats autònomes, Andalusia, amb 1.392 (un 22,3% del total nacional), va registrar el nombre més gran de nous casos. El van seguir Catalunya, amb 1.197, el País Valencià (1.043) i Madrid (616). No obstant, si s'analitza el nombre d'execucions hipotecàries ingressades per cada 100.000 habitants, destaca en primer lloc Múrcia, 25,7, davant de la Comunitat Valenciana (20,5) i Andalusia, amb 16,1 execucions hipotecàries.

Respecte als procediments verbals possessoris per ocupació il·legal d'habitatges, van caure un 26,2 per cent entre abril i juny (779 nous ingressos), mentre que se'n van resoldre 820.

Catalunya va ser la comunitat amb un major nombre de processos (178, el 22,8% del total nacional), per davant d'Andalusia, amb 148; Comunitat Valenciana, amb 114, i la Comunitat de Madrid, amb 59.

D'altra banda, els jutjats espanyols van registrar un total de 5.798 concursos, un 15,6% més que fa un any. D'ells, 2.927 van ser sobre persones físiques no empresaris presentats als Jutjats de Primera Instància i Primera Instància i Instrucció, i els 2.871 restants es van interposar davant els del Mercantil.

Els 2.871 concursos presentats als Jutjats de el Mercantil van augmentar en un 22,6% respecte al mateix trimestre del 2021, amb Catalunya al capdavant amb 1.047, el 36,5% del total. El van seguir Madrid, amb 413; Comunitat Valenciana, amb 346, i Andalusia, amb 263. Per la seva banda, a les Balears es van comptabilitzar 61 concursos, un 41,9% més que el 2021.

Del total de concursos presentats en aquests òrgans judicials, 1.361 corresponen a persones físiques empresaris, que van augmentar un 58,1% respecte al segon trimestre del 2021, i 1.510 són de persones jurídiques i van patir un increment interanual del 2%.

Pel que fa als concursos presentats per persones físiques als Jutjats de Primera Instància i Primera Instància i Instrucció, un total de 2.927, l'increment interanual va ser del 9,4%. Catalunya va ser el territori amb més nombre, 749, el 25,6%, superior a Madrid, amb 449; Andalusia, amb 397, i el País Valencià, amb 341.

Segons les dades, els concursos declarats el segon trimestre del 2022 als Jutjats Mercantil van ser 1.508, amb una pujada de l'11,8% comparat amb el mateix període de l'any passat. A aquesta xifra s'hi afegeixen els 979 concursos declarats i conclosos a l'empara de l'article 470 de la Llei concursal.

UN 31,9% MENYS D'EROS

van arribar a la fase de conveni un total de 133 concursos (amb un augment interanual del 27,9%), mentre que van començar la fase de liquidació un total de 899, un 14,1% més que el mateix trimestre de l'any passat. /p>

I respecte als expedients de l'article 169 de la Llei Concursal, relatiu a la modificació substancial de les condicions de treball de caràcter col·lectiu (ERO), es van presentar 98 expedients, un 31,9% menys que en el mateix trimestre del 2021.

Per la seva banda, les demandes per acomiadament van augmentar en un 2%, fins a les 28.753, amb Catalunya com la comunitat amb més incidència (5.583, un 19,4% del total nacional ), per davant de Madrid (5.100), Andalusia (4.555) i el País Valencià (3.171). En el cas de les Balears van experimentar una pujada del 37%, amb un total de 552 demandes per acomiadament.

Als jutjats socials, les demandes per reclamacions de quantitat registrades van ser 30.414, un 5,4%. menys a les del segon trimestre del 2021. D'aquestes, 5.149 es van presentar a Andalusia (el 16,9 % del total), 5.093 van ser a Madrid i 3.720 a Catalunya.

Així mateix, el segon trimestre del any en curs es van ingressar als jutjats especialitzats en clàusules abusives 20.997 assumptes, se'n van resoldre 37.022 i en van quedar en tramitació 185.354. Es van dictar 31.721 sentències, de les quals van ser estimatòries el 97,7%.

Notícies més vistes Avui