• dimarts 6 de juny del 2023

Els estudiants de la UIB podran sol·licitar la devolució o la reducció de la matrícula a partir del 16 de novembre

img


PALMA, 31 Oct.

Els estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB) podran sol·licitar telemàticament la devolució de la matrícula o la reducció del 50% entre el 16 de novembre i el 2 de desembre, mitjançant UIBdigital, segons ha informat la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

El Govern publicarà el 15 de novembre, a través de la UIB, les bases de la convocatòria, que forma part de la política de beques i ajuts a l'estudi de l'escut social 'Amb tu' del Govern per ajudar les famílies davant la situació econòmica actual.

L'objectiu d'aquestes ajudes és la devolució del 100% de les primeres matrícules de grau i de màster habilitants, així com la reducció del 50% del cost de les segones matrícules, d'aquest curs a la UIB. L'import de l'ajuda variarà segons el nombre de crèdits matriculats, fins a un import màxim de 1.800 euros per alumne i curs.

El Govern, mitjançant la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, n'aportarà 5.000 .000,00 € per a les devolucions de les primeres matrícules i 2.000.000,00 € per a la bonificació del 50% de les segones matrícules.

Per obtenir el retorn de la matrícula hi haurà requisits generals, econòmics i acadèmics, que es detallaran a les bases de la convocatòria i que són les que regiran la concessió dels ajuts.

Entre els requisits generals, destaquen: estar matriculat a la UIB en uns estudis oficials de grau o de màster habilitant, durant l'any acadèmic 2022-23, i sol·licitar l'ajut per al primer grau o màster habilitant que cursi la persona que ho sol·licita. Aquest ajut és incompatible per a les primeres matrícules amb la beca general del Ministeri d'Educació i Formació Professional. No així en el cas de les segones matrícules de les assignatures.

Pel que fa als requisits econòmics, els estudiants han de declarar menys de 52.800 euros d'ingressos a la declaració conjunta o menys de 33.000 a la individual. Aquest import es calcularà en funció de la declaració de la renda del 2021 de tots els membres de la unitat familiar. Situacions de família nombrosa o discapacitat es poden acreditar per reduir el límit de renda familiar.

Finalment, quant als requisits acadèmics, per accedir a l'ajuda de matrícula, l'estudiant ha d'estar matriculat en un mínim de 12 crèdits, excepcionalment els alumnes matriculats en menys crèdits i que finalitzin estudis també podran sol·licitar l'ajut.

Els estudiants que ho sol·liciten hauran d'aportar, entre una altra, la documentació següent: el certificat de titularitat de la compte bancari del qual el sol·licitant sigui titular, una declaració responsable de les dades econòmiques de la renda de 2021 aportades pels membres de la unitat familiar, i el DNI o NIE dels membres de la unitat familiar.

Notícies més vistes Avui