• dimecres 7 de juny del 2023

Els riscos d'Internet, entre les xerrades més demanades aquest curs per part dels centres educatius de les Balears

img

Fins a 140.000 estudiants de les Illes han rebut xerrades impartides per agents de les Forces i Cossos de Seguretat

PALMA, 19 Jul.

Els riscos d'Internet i el programa de 'Ciberexpert' són dos dels temes de més demanda de les xerrades formatives sol·licitades aquest curs per part dels centres educatius de Balears a les Forces i Cossos de Seguretat.

Així es desprèn de les dades presentades a la reunió d'anàlisi del Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat als Centres Educatius i els seus entorns, celebrada aquest dimarts a la Delegació del Govern a les Illes.

Durant la trobada, s'ha observat que un altre dels aspectes que susciten un interès més gran en els centres educatius de l'arxipèlag són els relacionats amb l'assetjament escolar i el 'ciberbulling' , així com la prevenció del co nsum de drogues i la violència contra la dona.

A més, les sol·licituds de sessions formatives per a la prevenció de conflictes en Educació Primària, ESO, Batxillerat i FP s'han quadruplicat durant el primer trimestre d'aquest curs, segons Delegació.

De la mateixa manera, les xerrades realitzades a l'alumnat han augmentat al voltant d'un 250 per cent durant tot el curs, per la qual cosa s'ha plantejat la necessitat de treballar de manera coordinada amb les associacions de famílies dels centres educatius per consolidar els aprenentatges dels menors.

Segons ha destacat Delegació, malgrat que el Pla Director ja s'aplica des de fa uns quants anys, durant aquest curs escolar s'ha reforçat la coordinació entre l'Alta Inspecció dEducació a Balears, la Unitat Contra la Violència sobre la Dona, la Conselleria dEducació i Formació Professional, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, lInstitut de Seguretat Pública a Balears i lÀrea de Seguretat C iudadana de l'Ajuntament de Palma.

Durant la reunió s'ha fet una valoració positiva de la implementació del Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat en centres escolars i els seus entorns d'aquest curs.

Les xerrades impartides pels agents de les Forces i Cossos de Seguretat han arribat a 140.000 alumnes de l'arxipèlag.

Notícies més vistes Avui