• dimarts 6 de juny del 2023

Endesa llança una campanya informativa sobre el risc elèctric de les canalitzacions subterrànies

img

PALMA, 17 Jun.

Endesa ha publicat a la seva pàgina web informació rellevant en l'àmbit de la seguretat i mesures de prevenció de risc elèctric, perquè els usuaris, i especialment les empreses de serveis que treballen a la via pública, tinguin informació al seu abast si faran activitats en què hi pugui haver reg elèctric.

La companyia elèctrica ha explicat que, en primer lloc, no s'han de fer treballs en instal·lacions elèctriques de cap mena si no es disposa de la formació i autorització necessàries, ja que això suposa un greu risc. En aquest sentit, assenyala que cal conèixer i respectar sempre les cinc regles d'or per a la prevenció del risc elèctric que estableix el Reial decret 614/2001 -desconnectar, prevenir qualsevol possible realimentació, verificar l'absència de tensió, posar a terra ia curtcircuit i senyalitzar la zona de treball-.

Endesa ha posat èmfasi en la informació referida al risc elèctric a les canalitzacions subterrànies, ja que s'ha reprès amb més intensitat l'activitat d'obres de serveis a la via pública després de l'aturada de l'activitat a causa de la pandèmia.

A més, ha incidit en la importància de prevenir el risc elèctric en els treballs a la via pública, especialment quan s'hagin de fer excavacions al terreny amb màquines excavadores, martells pneumàtics o altres equips. Cal sempre comprovar si hi pot haver instal·lacions de cables subterranis.

Així doncs, abans d'iniciar els treballs d'excavació, perforació o clavat de piquets al terreny en zones on puguin existir aquests cables, cal contactar amb la companyia distribuïdora perquè faciliti tota la informació necessària sobre la xarxa elèctrica, i, així, evitar accidents.

En el cas que no es puguin garantir les distàncies de seguretat, cal demanar la descàrrega dels cables en tensió. Per això, Endesa apunta que és important que no es comencin les obres fins a disposar de la confirmació del traçat i les distàncies de seguretat per on passen els cables elèctrics.

Notícies més vistes Avui