Estudis arqueològics, de pol·linitzadors o una oficina per rebre visitants, entre els projectes per Cabrera el 2024.

Estudis arqueològics, de pol·linitzadors o una oficina per rebre visitants, entre els projectes per Cabrera el 2024.

PALMA, 30 de novembre.

El Patronat del Parc Nacional Marítim-terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera ha informat favorablement del programa anual d'execució (PAE) per a l'any 2024, en el qual es contemplen nous estudis arqueològics, seguiment dels pol·linitzadors o una oficina de recepció dels visitants, entre d'altres actuacions.

Aquest PAE s'ha presentat aquest dijous a la sessió ordinària del patronat, que es convoca dues vegades a l'any, com a mínim, segons ha indicat la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural en una nota de premsa.

El Patronat actua com a òrgan col·legiat de participació de la societat en què estan representades les administracions públiques i les institucions, associacions i organitzacions que tenen relació amb el Parc Nacional. A més, l'alcalde de Ses Salines, Joan Rodríguez Ginard, serà el nou president del Patronat.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha assenyalat que el PAE es redacta amb la finalitat de planificar les diferents actuacions que s'han de dur a terme per mantenir en un estat de conservació favorable el paisatge, els ecosistemes marins i terrestres i el patrimoni històric i cultural del Parc Nacional. D'aquesta manera, el seu objectiu és "promoure i divulgar els valors d'aquest espai natural i recolzar la investigació científica".

Durant el 2024 es desenvoluparan tota una sèrie de mesures i entre els diferents projectes que destaquen hi ha un pla per a la millora de la xarxa de distribució d'aigua i sanejament, la certificació del cel nocturn, les millores en el Centre de Visitants i la recuperació de camins i les obres per acondicionar una estació d'investigació, juntament amb les anteriorment esmentades.

El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha assistit a la reunió acompanyat per la directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, Anna Torres, i el director general de Pesca, Antoni Grau, qui ha valorat les actuacions que es faran a l'arxipèlag de Cabrera durant el pròxim any.

"La conservació i protecció dels valors naturals i patrimonials d'un espai natural protegit tan emblemàtic com el Parc Nacional de Cabrera és i serà sempre una prioritat per aquesta Conselleria", ha recalcat Simonet.

A més, es faran altres actuacions, com per exemple la substitució de la central fotovoltaica de Cabrera i l'adquisició de vehicles elèctrics -una embarcació per a vigilància portuària i una bicicleta per a trasllats a Cabrera-, que contribuiran a "disminuir considerablement la petjada ecològica de la gestió del Parc".

Malgrat tot, el PAE també recull la necessitat d'avançar en l'actualització del marc normatiu que incorpori tot l'àmbit protegit. En aquest sentit, es preveu modificar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i redactar el nou Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG).

Cal recordar que el principal objectiu del Patronat és "vetllar pel compliment de les normes establertes en interès del Parc Nacional". A més, són també funcions d'aquest òrgan col·legiat l'assessorament, la promoció, el seguiment i el control de la gestió d'aquest espai natural protegit.

.

Categoría

Illes Balears