• divendres 31 de març del 2023

Inicien les obres de contenció dels talussos del Gorg Blau

img

PALMA, 1 Set.

El conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha visitat aquest dijous l'inici de les obres de contenció de talussos del Gorg Blau, l'objectiu del qual és prevenir lliscaments protegint els talussos i, així, fer més segura la carretera Ma-10.

A més del conseller, també han assistit a l'inici de l'obra la directora insular d'Infraestructures del Consell, Olga Martínez, i l'alcalde d'Escorca, Antoni Solivellas, segons ha informat la institució insular en un comunicat.

El Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell n'ha fet un seguiment durant els darrers anys dels problemes ocasionats per la caiguda de blocs rocosos al llarg del traçat del Ma-10 entre els quilòmetres 30+250 i 31+100, a la zona del Gorg Blau, a la Serra de Tramuntana. Les dades, que han demostrat que és una zona sensible i inestable, han possibilitat redactar un projecte de contenció i millora de la zona.

"El que volem, allò que fem, amb aquest projecte, és anticipar-nos a la possibilitat que es produeixin despreniments a la zona, amb el risc que això suposaria per a la gent, per tant, el que fem és actuar abans, consolidant i protegint els talussos amb la implementació de pantalles i altres elements de sustentació i seguretat necessaris per protegir l'entorn de la carretera Ma-10 en aquesta zona propera al Gorg Blau, dels lliscaments i despreniments rocosos del vessant. D'aquesta manera, aconseguim donar més seguretat a la Ma-10 i als usuaris de la mateixa", ha explicat el conseller Sevillano.

Una de les principals actuacions que es duran a terme serà la instal·lació de barreres dinàmiques de protecció, que consisteixen en una pantalla de cablatge i malla tensa d'alçada i longitud variable d'aqüe amb les exigències del massís rocós. La capacitat d'absorció d'energia d'aquestes pantalles serà específica per a cada tram per ajustar-se a les necessitats de recollida dels despreniments petits. Aquestes barreres s'instal·laran a les parts baixes del vessant per aturar i recollir els petits blocs i roques que es desprenen del vessant abans d'arribar a la carretera. S'hi instal·laran tres tipus de barreres dinàmiques diferenciades quant a longitud, capacitat d'absorció i contenció d'energia i despreniments. La longitud total d'àrea protegida mitjançant barrera dinàmica serà de 950 metres.

Pel que fa a la protecció activa, es disposaran a les zones del vessant que no es poden protegir amb les barreres dinàmiques (zones amb un nombre elevat de despreniments o bé amb volums importants de roca despresa, o molt disgregada) per disminuir el perill a partir de la minimització del nombre de blocs rocosos que poden caure.

També es preveu col·locar una malla de triple torsió ancorada , un sistema de components ancorats sobre una superfície, amb la capacitat per evitar i controlar despreniments i aportar estabilitat superficial al terreny. Aquestes malles es distribuiran al llarg de tota la longitud del talús.

A més, s'instal·laran geomalles de reforç de talussos, la funció principal de les quals és actuar com un reforç més, en coordinació amb la malla de triple torsió, fent de filtre i, per altra banda, potenciant la formació d'una coberta vegetal.

Finalment, la malla de cables d'acer es disposarà sobre el terreny per estabilitzar-lo, en contacte continu amb el terra, per aconseguir un efecte de sosteniment. D'aquesta manera, es protegeix el talús davant de possibles despreniments i altres fenòmens d'inestabilitat superficial.

S'estima que el termini d'execució de les obres és de sis mesos, amb un pressupost de 1.973.414,77 € .

Notícies més vistes Avui