• dissabte 3 de juny del 2023

Inspecció de Treball ordena l'IbSalut a avaluar la sobrecàrrega de treball a Atenció Primària, segons Simebal

img

L'IbSalut haurà de realitzar avaluacions psicosocials en un termini d'un any i, a més, se us recomana que estableixi mesures cautelars de caràcter organitzatiu

PALMA, 20 Jul.

El Sindicat Mèdic de Balears (Simebal) ha informat aquest dimecres que Inspecció de Treball ha estimat la seva denúncia i ha ordenat l'IbSalut a avaluar la sobrecàrrega de treball a Atenció Primària.

Segons ha assenyalat el sindicat en un comunicat, després de la denúncia interposada el 30 de març de 2022 fonamentada en la sobrecàrrega assistencial, Inspecció de Treball insta la Gerència d'Atenció Primària a l'adopció immediata de mesures cautelars per evitar la sobrecàrrega.

Segons conclou l'informe d'Inspecció de Treball, l'IbSalut haurà de fer les avaluacions psicosocials, amb especial incidència en les càrregues de treball, de tots els centres de salut de les àrees de Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera, en el termini d'un any -entre el juliol del 2022 i el juliol del 2023- i haurà de remetre la seva programació a Inspecció de Treball, en un període de 15 dies.

A més, mentre es realitzen les avaluacions psicosocials, es recomana establir aquelles mesures cautelars de caràcter organitzatiu que permetin minorar la sobrecàrrega de treball o, si escau, evitar l'exposició prolongada al risc -com la revisió de torns o de guàrdies.

La denúncia, iniciada a instància de Simebal contra l'IbSalut, recull que l'IbSalut era ple coneixedor de l'existència d'aquestes sobrecàrregues notificades a través de Fulls de Comunicació de Riscos i als corresponents Comitès de Seguretat i Salut, tal com obliga la normativa.

Així, Simebal ha negat que la sobrecàrrega assistencial es degui a una setena onada de coronavirus i ha defensat que "la raó fonamental" és la falta de metges, "que perjudica dire ctament als facultatius, a la relació medicopacient ia la ciutadania”. Segons el sindicat, "és el resultat de l'alta demanda existent davant de l'escassetat de recursos" i dels "dèficits de la planificació sanitària que no ha aconseguit més metges".

sentit, han incidit que "en els darrers nou mesos previs a l'estiu, hi va haver un decreixement de contractació del 60%, és a dir, de 200 a 80 metges" i ha sol·licitat que es realitzi l'avaluació de riscos psicosocials amb caràcter urgent de tots els llocs de treball adscrits a les Gerències de totes les Illes i ha convidat tots els metges d'Atenció Primària de la comunitat a acollir-se a les mesures cautelars aprovades a l'informe.

Notícies més vistes Avui